W instytucie

Transatlantyk po raz dwunasty

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Transatlantyk, którą w tym roku wręczymy już po raz dwunasty.

Transatlantyk to doroczna nagroda Instytutu Książki dla wybitnego popularyzatora literatury polskiej za granicą. Jej celem jest uhonorowanie osoby, która ma szczególne osiągnięcia w zakresie promocji literatury polskiej na świecie. Laureatami Nagrody Transatlantyk mogą być tłumacze, wydawcy, krytycy, animatorzy życia kulturalnego.

Wyboru laureata dokonuje Kapituła Nagrody w składzie: Laurence Dyèvre, Ksenia Starosielska, Elżbieta Tabakowska, Jerzy Jarzębski i Karol Lesman. Przewodniczy jej Dyrektor Instytutu Książki.

Nagrodę stanowi 10.000 EUR oraz statuetka.

Do Nagrody mogą kandydować wyłącznie obywatele innych państw (także Polacy z obcym paszportem). Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać polskie i zagraniczne instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury, ośrodki naukowe, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, osoby prywatne.

Dotychczas laureatami Transatlantyku byli:

2005 - Henryk Bereska (Niemcy)
2006 - Anders Bodegård (Szwecja)
2007 - Albrecht Lempp (Niemcy)
2008 - Ksenia Starosielska (Rosja)
2009 - Biserka Rajčić (Serbia)
2010 - Pietro Marchesani (Włochy)
2011 - Vlasta Dvořáčková (Czechy)
2012 - Yi Lijun (Chiny)
2013 - Karol Lesman (Holandia)
2014 - Bill Johnston (USA)
2015 - Laurence Dyèvre (Francja)

Kandydatury należy nadsyłać do Instytutu Książki (ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, PL 31-148 Kraków, fax: +48 12 62 37 682) pocztą, faksem lub e-mailem (a.bobr@bookinstitute.pl, office@bookinstitute.pl) do 31 marca 2016 r.

Poza opisem zasług kandydata, wniosek powinien zawierać jego dane adresowe, a także dane zgłaszającego. W przypadku osób proponowanych do Nagrody po raz kolejny, wystarczy ponowić zgłoszenie mailem lub przesłać uzupełnienie.

Informacji na temat nagrody udziela Agnieszka Rasińska-Bóbr (tel +48 12 61 71 920).

Wróć