W instytucie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W styczniu ruszył Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014–2020. Na jego realizację w ciągu najbliższych sześciu lat przewidziano miliard złotych: 650 mln zł ze środków MKiDN i 350 mln zł od beneficjentów programu, m.in. od samorządów i instytucji.

Celem NPRCz jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce poprzez realizację 15 programów prowadzonych przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki oraz Narodowe Centrum Kultury.

Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa odpowiada za następujące działania:

  • Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek (od 2016 r.)

Kontynuacja działającego od lutego 2011 r. do grudnia 2015 r. Programu Wieloletniego KULTURA+, którego jednym z priorytetów jest Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek.
Celem programu jest przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego poprzez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych.
Planowany budżet 2016: 30 000 000 zł
Uruchomienie: 2 stycznia 2015 r.

  • Program Ministra „Promocja literatury i  czytelnictwa”. Priorytet 1. Literatura

Celem priorytetu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i wspieranie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej.
Planowany budżet 2014: 3 500 000 zł
Nabór do 30 listopada 2013 r.

  • Program Ministra „Promocja literatury i  czytelnictwa”. Priorytet 2. Promocja czytelnictwa

Celem priorytetu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa  poprzez dofinansowywanie programów promujących powszechne praktyki czytelnicze oraz wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.
Planowany budżet 2014: 5 000 000 zł
Nabór do 30 listopada 2013 r.

  • Program Ministra „Promocja literatury i  czytelnictwa”. Priorytet 4. Partnerstwo publiczno-społeczne na rzecz bibliotek

Nowy program, który jest uzupełnieniem dotychczasowych działań Instytutu Książki adresowanych do bibliotek. Celem programu jest wzmocnienie biblioteki jako ośrodka ważnego dla lokalnej społeczności poprzez budowanie społecznego zaangażowania oraz lokalnych koalicji wokół bibliotek.
Planowany budżet 2014: 500 000 zł
Nabór do 31 marca 2014 r.

  • Program szkoleń dla bibliotekarzy (kontynuacja)

Unowocześnienie gminnych bibliotek publicznych nie jest  możliwe bez uzyskania przez bibliotekarzy nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie. W tym celu stworzony został program szkoleniowy obejmujący między innymi szkolenia z zakresu rozwoju osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych, a także posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi.
Planowany budżet 2014: 500 000 zł
Uruchomienie: 1 kwietnia 2014 r.

  • Zakup praw do utworów literackich

Celem programu „Kanon piśmiennictwa polskiego i światowego” jest udostępnianie ważnych dzieł polskiego i światowego piśmiennictwa poprzez zakup praw do utworów literackich. Utwory będą udostępniane w Internecie w możliwie najszerszym zakresie.
Planowany budżet 2014: 2 000 000 zł
Uruchomienie: 3 lutego 2014 r.

  • Dyskusyjne Kluby Książki (kontynuacja)

Działający od 2007 roku program Dyskusyjne Kluby Książki to najważniejszy projekt Instytutu Książki promujący czytelnictwo w Polsce. Program adresowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych, oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach.
Planowany budżet 2014: 1 700 000 zł

  • MAK+

Nowoczesna biblioteka nie może dziś funkcjonować bez systemu bibliotecznego, który pozwala tak zarządzać jej zasobami, by usprawnić pracę bibliotekarzom, a czytelnikom ułatwić dostęp do wszystkich niezbędnych im informacji. MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. Jest rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną do wdrażania w bibliotekach publicznych. W ramach projektu MAK+ powstała również aplikacja o nazwie „Czytelnik” umożliwiająca korzystanie z zasobów bibliotek poprzez urządzenia przenośne: przeglądanie zasobów ponad 1000 bibliotek korzystających z MAK-a+, wyszukiwanie w wybranej lokalizacji (wybrana biblioteka, województwo, cały kraj), sprawdzanie terminów zwrotów książek oraz znajdowanie szukanej pozycji w najbliższej okolicy.
Planowany budżet 2014: 2 000 000 złSzczegółowe informacje o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa: http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2013/20131220__NPRCZ.pdf

Wróć