Nino Žodan


Tłumaczy z języka polskiego na:

Dziedzina
Poezja

Email: nino.zodan@hotmail.com


Bio

ŻYCIORYS

Nazywam się Nino Žodan. Urodziłem się 26 czerwca 1996 roku w Zadarze. Studia slawistyczne (Język i literaturę chorwacką) rozpocząłem w Zadarze, a w roku 1989 rozpocząłem także studia podyplomowe bibliotekarskie w Zagrzebiu, gdzie do 1992 r. kontynuowałem studia kroatystyczne. We wrześniu 1991 r. przerwałem studia i przyłączyłem się do Wojska Chorwackiego na froncie południowym. Studia zakończyłem w Zadarze, gdzie otrzymałem stopień magistra języka chorwackiego i literatury, w maju 1995 r.
Pierwsze doświadczenia nauczyciela języka chorwackiego zdobyłem jeszcze jako student na chorwackim południu od stycznia 1994 r (Komiża, wyspa Vis), a poza tym w Splicie do sierpnia 1998 r. Egzamin nauczycycielski (państwowy) zdałem w Zadarze 19 maja 1997 r.
Na placówkę lektora języka chorwackiego w Kijowie (Uniwersytet Kijowski, Ukraina) zostałem wysłany przez Ministerstwo nauki i technologii RCH w 1998 r. W Katedrze Slawistyki w Kijowie, w latach 1998-2000, wykładałem język chorwacki i grupę przedmiotów kroatystycznych, a w Instytucie Międzynarodowym prowadziłem kolegium Język chorwacki jako drugi obcy język ― język kierunkowy. Przez okres mandatu kijowskiego zajmowałem się także językiem polskim, używając go jako języka pośredniego w komunikacji (w piśmie i w mowie).
Na placówkę lektora języka chorwackiego w Gdańsku byłem wysłany w roku 2003/2004. Od tej pory do dzisiaj zajmuję się tłumaczeniem z języka polskiego (literatura piękna, literatura naukowa) na język chorwacki.

Bibliografia:

Do chwili obecnej tłumaczyłem dwa wybory z „Myśli nieuczesanych” St. J. Leca, pt.: Lec? Znam. Šiša se kratko, "Književna smotra" 126(4)/2002, Zagrzeb (w współpracy z Lidią Kośką) oraz w "Mogućnosti", nr. 10/12, pt. Reci riječ – ostalo je priča (Posłowie: Lidia Kośka), »Književni krug Split«, 2005 r.

Tłumaczyłem także następne tytuły:

1) Wiesław Boryś, Czakawskie studia leksykalne – Čakavske leksičke studije: praslavensko nasljeđe u čakavskom leksičkom fondu, Matica hrvatska, Zagrzeb 2007; [Nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu, Zagreb, 2008. - laureat: Wiesław Boryś, Kraków]
2) Sławomir Mrożek, Małe listy – Mala pisma, Naklada Bošković, Split 2011;
3) Sławomir Mrożek, Ucieczka na południe – Bijeg na jug, Naklada Bošković, Split 2012;
4) Sławomir Mrożek, Książeczka mułów – Knjižica mula, [w:] "Dubrovnik" 2/2013;
5) Sławomir Mrożek, Ad astra, "Dubrovnik" 4/2016.

Fragmenty z dzieł St. J. Leca i Sł. Mrożka znalazły swoje miejsce w radio-programie Chorwacki radio3, pt. Pięć odcinków z dzieciństwa (Pet poglavlja iz djetinjstva), poświęconych filmowcowi Bogdanowi Žižićowy, Treći program/X-XI z 2008 r.; ur. Giga Gračan, HR3, Zagreb.

Wydania zaplanowane:
1) St. J. Lec, Myśli nieuczesane (wszystkie) - Nepočešljane misli 1 i 2 (cjelovito izdanje);
2) Leo Lipski, Dzieła zebrane pt. Piotruś idruge apokrifne priče;
3) W. Boryś, Studia slavica et croatica (wybór z dzieł zebranych – w przygotowaniu).

Mieszkam i pracuję w Zadarze (HR).

Nino Žodan, Zadar