Agnieszka Zgieb


Tłumaczy z języka polskiego na:

Dziedzina
Dramat

Email: azgieb@wanadoo.fr
Strona www: http://zgieb.agnieszka.free.fr/
Tłumaczenia:

2015
  • Imię i nazwisko autora: Krystian Lupa
    Tytuł oryginału: Persona
    Tytuł przekładu: Persona
    Wydawnictwo i miejsce publikacji: Entretemps
    Język tłumaczenia: francuski

Bio

Od 1990 mieszkam we Francji i pracuję w wielu instytucjach teatralnych, zajmując stanowiska przy produkcji i asystenturze reżyserskiej. Jednocześnie organizowałam wystawy polskiego malarstwa i instalacji, polskiej sztuki medialnej i konferencje. Od 1999 roku zajmuje się tłumaczeniami i adaptacją napisów sztuk polskich prezentowanych we Francji: Krystiana Lupy (Bracia Karamazov, Mistrz i Małgorzata, Wymazywanie, Factory 2, Persona. Marilyn, Wycinka/Holzfallen); Grzegorza Jarzyny (Druga kobieta, Nosferatu), Mai Kleczewskiej (Sen nocy letniej); tłumaczę regularnie wywiady z twórcami teatralnymi i teksty związane z teatrem (dla radia – France culture, Festiwalu jesiennego w Paryżu, Festiwalu w Avignionie i wielu teatrów). Współpracuję jako tłumaczka z gazetą teatralną Didaskalia jako korespondentka, z Mouvement – revue pluridisciplinaire, z Newsweek, Outrescène, Ubu: z Krzysztofem Warlikowskim we Francji (Oczyszczeni, Krum, Appolonia, Opowieści afrykańskie, Kabaret warszawski). Jestem członkiem Komitetu polskiego w Maison Antoine Vitez – Centre International de la traduction. Dwukrotnie otrzymałam nagrodę finansową za przetłumaczenie; Persona. Ciało Simone Krystian Lupy i za Pręcik Maliny Prześlugi.
WYDAWNICTWO: Persona (zawiera trzy sztuki: Factory2, Persona. Marilyn, Persona Le corps de Simone) Krystiana Lupy w moim opracowaniu i tłumaczeniu w wydawnictwie l’Entretemps z pomocą finansową Centre national du Livre w Paryżu, 2015.
W 2016 wyszła książka wydana przez Actes-Sud Utopia. List do aktorów, w aneksie której ukazał się Manifest Krystiana Lupy w moim tłumaczeniu.