Marta Dziurosz


Tłumaczy z języka polskiego na:

Dziedzina
Esej
Proza

Email: marta.dziurosz@gmail.com
Strona www: http://www.martadziurosz.com/


Bio

Marta Dziurosz mieszka w Londynie i tłumaczy pisemnie oraz ustnie z polskiego na angielski i na odwrót. W 2015-16 odbyła rezydencję tłumaczeniową w londyńskim Free Word Centre, z którym jest nadal związana. Zorganizowała tam bogaty program nowatorskich wydarzeń literackich, blogowała i współpracowała z uniwersytetami oraz szkołami. Pracuje też w wydawnictwie Pan Macmillan, jest członkinią Translators Association. Jej przekłady na angielski i inne teksty ukazały się m. in. w: In Other Words, New Books from Poland, New Statesman, Asymptote, PEN Atlas, For Books’ Sake, Free Word, blogu British Library i ArtPapierze. Tłumaczyła też eseje akademickie i materiały prasowe, napisy do dokumentów BBC i scenariusze filmowe, poezję i wspomnienia ofiar Holokaustu, a także literaturę podróżniczą i powieści historyczne (na polski przełożyła 15 książek. Współpracowała z takimi organizacjami jak: British Council, European Literature Network, London Book Fair, Lancaster University, Writing West Midlands, New Writing North, Uniwersytet Śląski i inne.