Bella Barseghyan


Tłumaczy z języka polskiego na:

Dziedzina

Email: bella.barseghyan@gmail.com


Bio

Polonista, dr hab., pracownik naukowy Instytutu Literatury ANN Rep. Armenii. Autor monografii, artykułów w pismach i w encyklopediach poświęconych polskim pisarzom oraz związkom historycznym, kulturalnym i literackim między Armenią i Polską. Ostatnio zajmuje się również tłumaczeniami literatury polskiej.