Andriy Pavlyshyn


Tłumaczy z języka polskiego na:

Dziedzina
Esej
Literatura dziecięca
Proza

Email: pavlysyn@ukr.net
Strona www: http://pen-ua.com/chleny_pen_clubu/Pavlyshyn.htm
Tłumaczenia:

2013
  • Imię i nazwisko autora:
    Tytuł oryginału:
    Tytuł przekładu:
    Wydawnictwo i miejsce publikacji:
    Język tłumaczenia: albański

Bio

Pavlyshyn (Pawłyszyn, Pavlyšyn) Andriy

Urodził się 30.VII.1964 we Lwowie

Wykształcenie: 1986 ukończył wydział historyczny Uniwersytetu Lwowskiego ze specjalizacją historyk, nauczyciel historii
2007, luty-lipiec stypendysta programu Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Polski «Gaude Polonia», przygotowanie edytorskie wydań książkowych tłumaczeń na język ukraiński utworów eseistycznych Zbigniewa Herberta
2009, luty-lipiec stypendysta programu Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Polski «Gaude Polonia», przygotowanie edytorskie wydania książkowego tłumaczenia na język ukraiński zbioru esejów Jerzego Ficowskiego "Regiony wielkiej herezji i okolice"
2011, czerwic-lipec stypendysta programu dla tłumaczy Instytutu Książki (Kraków, Willa Decjusza), przygotowanie edytorskie wydania książkowego tłumaczenia na język ukraiński "Księgi listów" Brunona Schulza
2013-2014, doktorant Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, przygotowanie do obrony pracy doktorskiej "Portret prosopographiczny Antona Kruszelnickiego"

Doświadczenie zawodowe:
1985-1989 nauczyciel historii w szkołach m. Lwowa;
1989-1995 redaktor programowy i naczelny oficyn wydawniczych «Phoenix» (przy Ukraińskiej Akademii Drukarstwa, Lwów) oraz «Prosvita» (przy NGO tej samej nazwy, Lwów), w tym ostatnim przygotował pierwsze książkowe wydanie prozy Brunona Schulza w języku ukraińskim (tłumaczenie A.Szkrabjuka);
1995-1999 przedstawiciel wydawnictwa «Osnovy» (Kyjiv) w Ukrainie Zachodniej, dyrektor filii «Osnovy-Zachid»;
1998-99 koordynator realizacji międzynarodowego (Szwecja-Polska-Ukraina) projektu przygotowywania oraz wydania pierwszego w niepodległej Ukrainie uniwersalnego leksykonu USE: Uniwersalnyj slownyk-encyklopedija ze szczególnym uwzględnieniem materiałów polonistycznych według materiałów leksykonowych «Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN»;
1999-2002 redaktor niezależnego kulturologicznego czasopisma «Ji» (Lwów), przed i po tym współpracuje z wydawnictwem oraz NGO o tej samej nazwie, m.in. przygotował 2 numery o stosunkach polsko-ukraińskich, oraz większą część materiałów do numeru o dramacie wołyńskim roku 1943 (2003);
2001-2002 przygotowanie cotygodniowego programu w języku polskim o życiu kulturalnym Lwowa dla 5 programu Polskiego Radia;
2001-2003 udział w przygotowaniu programów telewizyjnych o najnowszych dziejach Ukrainy dla TV Ukrainy, Polski, Niemiec, Francji, Rosji; w tym scenarzysta oraz spiker filmu telewizyjnego (4 części) Znak biedy. Dramat Wołynia’1943 (emitowany w programie I TV Ukraińskiej w 2003); komentator i tłumacz audycji "na żywo" oficjalnej ceremonii otwarcia polskiego cmentarza wojskowego z lat 1918-1939 we Lwowie (2005);
od 2002 redaktor wydziału opinii codziennej «Lwiwśkiej Hazety», od 2004 zastępcą redaktora naczelnego, od listopada 2005 do października 2006 redaktor naczelny, w grudniu 2006 odszedł z czasopisma;
2003-2008 przygotowanie cotygodniowego programu «Szachownica polityczna» dla telewizji regionalnej
2005-2006 koordynator ze strony ukraińskiej w przygotowaniu warsztatów dziennikarskich dla dziennikarzy z Ukrainy "Międzynarodowy program medialny Partnerstwo na Rzecz Demokracji" z udziałem Radio Rzeszów i Konsulatu USA w Krakowie
2007-2011 redaktor naczelny strony internetowej zgroup.com.ua ("Zachodnia Grupa Analityczna")
2006 udział w kolejnych edycjach (2006, 2008, 2010, 2012) Festiwalu Brunona Szulca w Drohobyczu i we Lwowie, oraz w licznych imprezach pamięci B. Szulca;
2010, od września wykładowca na wydziale humanistyki (historia i nauki pomocnice, translatorium) Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie
2011 redaktor merytoryczny fachowego czasopisma Ukrajina Moderna (Lwów-Kijów)
2012 koordynator mini-festiwalu "Schulz we Lwowie" w ramach Festiwalu Literackiego Forum Wydawców we Lwowie 2012 roku
2013 doradca prezydenta Forum Wydawców we Lwowie 2013 roku w sprawie realizacji programu "Polska – Honorowy Gość Forum Wydawców we Lwowie"

1988-2013 udział w przygotowaniu książki wspomnień L. Kruszelnickiej "Rąbali las..." (jez. ukr., 1989), publikacja w czasopismach i dziennikach ukraińskich ok. 1000 artykułów publicystycznych tematyki historycznej (przede wszystkim o stosunkach polsko-ukraińskich) i współczesnej, publikacje w czasopismach tłumaczeń na ukraiński z jeżyków polskiego (B. Schulz, Z. Herbert, W. Szymborska, Т.А. Оlszański, А. Stasiuk, М. Кomar, L. Коłakowski, S.J. Lec, Z. Haupt i in.), angielskiego (teksty publicystyczne dla czasopisma "Ji', "Lwiws'kiej Hazety", Zachodniej Grupy Analitycznej), z ukraińskiego na polski tekstów publicystycznych tematyki historycznej dla wydawnictwa "Deń" (2004); wywiady i artykuły dla prasy polskiej ("Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", "Gazeta Krakowska", "Życie", "Gazeta Polska", "Tygodnik Powszechny", "Więź", "Znak") o stosunkach polsko-ukraińskich; udział w przygotowaniu polskojęzycznego czasopisma "Ukraїna" (2005); w 2008 przedstawienie kompleksowe polskiej sceny prasowej na stronie internetowej Zachodniej Grupy Analitycznej (miesięcznie ok. 100 tekstów);
2012 Tłumaczenie części ukraińskiej strony internetowej Instytutu Książki w Krakowie, poświęconej B. Schulzowi

Redaktor naukowy tłumaczeń z języka polskiego
2011 Kościół, naród, państwo. Działalność i dziedzictwo Metropolity Andrzeja Szeptyckiego (Wrocław-Warszawa, Kolegium Europy Wschodniej, Fundacja Rodu Szeptyckich)
2011 Szacka Barbara, Czas przeszły – pamięć – mit (Knyha XXI, Czerniowce)
2012 Ołdakowska-Kuflowa M. Stanisław Vincenz. Pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia (Knyha XXI, Czerniowce)

Opublikowane tłumaczenia książkowe:
z polskiego na ukraiński
2000 Balcerowicz Leszek, Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku (wydawnictwo czasopisma «Ji», Lwów)
2005 Gretkowska Manuela, Kabaret metafizyczny (Folio, Charków)
2005 Gretkowska Manuela, Namiętnik (Folio, Charków)
2006 Lec Stanisław Jerzy, Myśli nieuczesane (Duch i Litera, Kijów)
2008 Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie (Duch i Litera, Kijów)
2008 Herbert Zbigniew, Martwa natura z wędzidłem (Duch i Litera, Kijów)
2008 Herbert Zbigniew, Labirynt nad morzem (Duch i Litera, Kijów)
2009 Michnik Adam, zbiór eseistyki wybranej W poszukiwaniu wolności (Duch i Litera, Kijów)
2010 Ficowski Jerzy, Regiony wielkiej herezji i okolice (Duch i Litera, Kijów)
2010 Nowa Europa Wschodnia, Wybór tekstów z lat 2008-2010 (Duch i Litera, Kijów, Fundacja Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław)
2011 Hescheles Janina, Oczyma dwunastoletniej dziewczyny (Duch i Litera, Kijów)
2011 Miłosz Czesław. Wybór esejów (Duch i Litera, Kijów)
2011 Szklarski Alfred, Tomek na Czarnym Lądzie (Astrolabia, Lwów)
2011 Szklarski Alfred, Tomek na wojennej ścieżce (Astrolabia, Lwów)
2012 Pestka Wojciech, Do zobaczenia w piekle. Kresowa apokalipsa: Ukraina, Polska, Białoruś, Łotwa (Astrolabia, Lwów)
2012 Kuroń Jacek, O Ukrainie i sprawach ukraińskich (Duch i Litera, Kijów)
2012 Grynberg Henryk, Drohobycz, Drohobycz (Ji, Lwów)
2012 Schulz Bruno, Księga listów (Duch i Litera, Kijów)
2012 Hnatiuk Aleksandra, Między literaturą i polityką (Duch i Litera, Kijów)
2012 Olczak-Roniker Joanna. Korczak. Próba biografii (Duch i Litera, Kijów)
2013 Motyka Grzegorz, Od rzezi wołyńskiej do akcji "Wisła" (Duch i Litera, Kijów)
2013 Fredro Aleksander, Trzy po trzy (Ji, Lwów)
2013 Michnik Adam, Tischner Józef, Żakowski Jacek, Między panem i plebanem (Duch i Litera, Kijów)

z angielskiego na ukraiński
2010 Soros George, The Soros Lectures at the Central European University (Duch i Litera, Kijów)
2011 Deutsch Mina, Mina's Story. A Doctor's Memoire of the Holocaust (Duch i Litera, Kijów)
2012 The Oxford Handbook of Jewish Studies (Duch i Litera, Kijów; w gronie innych tłumaczy)

2014 w przygotowaniu
Haupt Zygmunt, Utwory wybrane (Ji, Lwów)
Szklarski Alfred, Tomek na tropach Yeti (Astrolabia, Lwów)
Szklarski Alfred, Tajemnicza wyprawa Tomka (Astrolabia, Lwów)
Szklarski Alfred, Tomek wśród łowców głów (Astrolabia, Lwów)
Szklarski Alfred, Tomek u źródeł Amazonki (Astrolabia, Lwów)
Szklarski Alfred, Tomek w Gran Chaco (Astrolabia, Lwów)
Szklarski Alfred, Tomek w grobowcach faraonów (Astrolabia, Lwów)
Bauman Zygmund, Zagłada i nowoczesność (Duch i Litera, Kijów)