Bernhard Hartmann


Tłumaczy z języka polskiego na:

Dziedzina
Dramat
Esej
Poezja
Proza

Email: bernhard.hartmann@web.de
Tłumaczenia:

2013
  • Imię i nazwisko autora: Julia Hartwig
    Tytuł oryginału: Wiersze wybrane (z różnych tomów)
    Tytuł przekładu: Und alles wird erinnert. Gedichte 2001-2011
    Wydawnictwo i miejsce publikacji: Verlag Neue Kritik, Frankfurt/Main
    Język tłumaczenia: niemiecki

Bio

Ur. 1972, studia polonistyczne i germanistyczne w Moguncji, Wrocławiu i Poczdamie, pracownik naukowy na Uniwersytecie Erfurckim (2002/03), Wiedeńskim (2006-09) i na Ruhr-Universität Bochum (2010-2011), stała współpraca z czasopismami literackimi "Sinn und Form" i "Akzente". 2013 Nagroda im. Karla Dedeciusa