Ivana Vidović Bolt


Tłumaczy z języka polskiego na:

Dziedzina

Email: ivbolt@yahoo.com


Bio

Ivana Vidović Bolt urodzona w Splicie w 1973 roku. Ukończyła studia italianistyki i polonistyki na Uniwersytecie w Zagrzebiu (1997). W roku 2000 obroniła pracę magisterską i uzyskała stopień magistra nauk, a w roku 2004 obroniła pracę doktorską, uzyskując stopień doktora nauk. Pracuje jako profesor na polonistyce zagrzebskiej. Aktywnie tłumaczy prozę z języka polskiego i zajmuję sie m. in. teorią przekladu (opublikowała kilka tekstow z tej problematyki). Tłumaczyła opowiadania N. Goerke, Ł. Gorczycy, B. Helbig, Z. Herberta, P. Huellego, G. Herlinga Grudzińskiego, M. Kochana, H. Kowalewskiej, W. Kuczoka, M. Sieprawskoga A. Stasiuka, O. Tokarczuk i A. Wiedemanna oraz różne teksty W. Borysia, B. Czapik-Lityńskiej, M. Głowińskiego, M. Janion, M. Ostrowskiego i J. Rapackiej.
Przygotowała Antologię polskiego opowiadania (razem z D. Nowackim (Orkiestrze za plecami - Naklada MD, 2002. – 21 autor, 39 opowiadań). Opublikowała we własnym autorstwie Rozmówki polsko-chorwackie, (ze słownikiem), Školska knjiga, Zagreb, 2003. Jest współautorką Słownika chorwacko-slowiańskih frazeologizmów porównawczych (język polski).
Przetłumaczyła również powieści P. Huellego Weiser Dawidek (Naklada MD, 2005) i Mercedes Benz – z listów do Hrabala (Meandar Media, 2012) oraz książki Katarzyny Kotowskiej Jeż (Naklada MD 2007) i Wieża z klocków (Naklada MD 2008), opowiadanie A. Stasiuka ze zbioru Opowieści wigilijne i książkę naukową Patrycjusza Pająka Kategoria rozpadu w chorwackiej prozie awangardowej (Matica hrvatska, 2007).