Markus Schnabel


Tłumaczy z języka polskiego na:

Dziedzina

Email: md.schnabel@gmail.com


Bio

Urodziłem się w 1978r. w nieco teraz w świecie znanym Amstetten w Austrii, 120 km od Wiednia.
Poprzez kontakty służbowe poznałem w roku 2000 Polskę, odkryłem uroki kraju i życzliwość Polaków. Konsekwencją było rozszerzanie znajomości języka i kultury polskiej - najpierw jako samouk, potem w formie studiów slawistycznych na Uniwersytecie Wiedeńskim z dwoma rocznymi stypendiami na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Krakowie badałem fenomen bujnego rozkwitu polskiej literatury kryminalnej i sensacyjnej na przełamie XX i XXI wieku. Przeobraziło się to w moją pracę magisterską, obronioną na Uniwersytecie Wiedeńskim w roku 2008. W tym czasie, mając za cel promocję polskiej powieści kryminalnej i sensacyjnej, nawiązałem współpracę z kilkoma portalami internetowymi i wydawnictwami. Obecnie żyję i pracuję w Wiedniu.