Dialog 6/2014

#

Majdan. pilgrim/majewski. Ołeksandr Witer. Ołeksij Rosycz. Wojciech Engelking


SPIS TREŚCI

Wielka głód
pilgrim/majewski W kwestii zwycięstwa
Pamiętamy rzeczy po swojemu – rozmowa z Sebastianem Majewskim
Anna R. Burzyńska Gdyby Andreas Pilgrim nie istniał, należałoby go wymyślić

Po bandzie
Marek Beylin Duch separacji

Polowanie
Ołeksandr Witer Noc wilków (Nisz wowkow), przeł. Andrzej Szczytko
Po ukraińsku – rozmowa z Ołeksandrem Witerem i Nedą Neżdaną

Majdan
Agnieszka Lubomira Piotrowska, Wład Troicki, Natalia Wrożobyt Wojownicy i świadkowie
Nadia Sokołenko Majdan – wypalona ziemia, przeł. Joanna Wichowska

Donbas
Ołeksij Rosycz Ostatnia szychta (Ostannij zabij), przeł. Anna Korzeniowska-Bihun
Ołeksij Rosycz – sylwetka

Po przyjęciu
Tadeusz Bradecki Co słychać w Tirgu Mures

Mit Szygalowa
Wojciech Engelking Cyklop i Galatea
Do Ameryki! – rozmowa z Wojciechem Engelkingiem

Nawozy sztuczne
Tadeusz Nyczek Ama

Nastrój nas, Konradzie
Dorota Michalska Widma Konrada Swinarskiego
Joanna Biernacka, Jan Michalik, Tadeusz Nyczek, Józef Opalski, Anna Stafiej, Joanna Targoń, Joanna Walaszek Czterdzieści lat temu, w Krakowie

Dejmek
Kazimierz Dejmek Wiadomości o mojej pracy w Teatrze Narodowym (2)

Varia
Piotr Morawski Konteksty: szklane wieże
Nowe sztuki:
Bryan Delaney The Seedbed
Steve Waters Fast Labour
Thomas Arzt In Den Westen

Powrót