Ruch Muzyczny 12/2014

#

Promocja muzyki. Nieznany list Karłowicza. Teresa Chylińska


SPIS TREŚCI

Korespondencja Zofii Lissy i Zygmunta Mycielskiego [cz. 2]

Listy Zygmunta Mycielskiego do Anny Iwaszkiewiczowej [cz. 2]

Muzyku, promuj się sam! – Olga Fibak

Pieniądze nie są jedynym Argumentem. Z Ewą Bogusz-Moore rozmawia Tomasz Cyz

Wciąż nie mam impresaria. Z Tomaszem Darochem rozmawia Agnieszka Lewandowska-Kąkol

Self–management to dziś podstawa. Z Agatą Szymczewską rozmawia Olga Fibak

Znajomość. Z Teresą Chylińską rozmawia Dorota Krzywicka-Kaindel

Kanon XIX/XX: Tansman – Wojciech Wendland

Nieznany list Mieczysława Karłowicza – Luca Lévi Sala

Ułomność słuchacza. Z Adamem Zagajewskim rozmawia Alicja Rosé

Dialogi i spotkania. Historia The Hilliard Ensemble – Michał Zdunik

Powrót