Ruch Muzyczny 11/2014

#

Mycielski do Lissy. Festiwal Otwarcia w Katowicach. Taniec polski


SPIS TREŚCi

Krzysztof Siwczyk, Deklaracja podległości

Korespondencja Zofii Lissy i Zygmuna Mycielskiego. Opracowanie Michał Klubiński

Andrzej Szypuła, Milczenie i ocalenie

Listy Zygmunta Mycielskiego do Anny Iwaszkiewiczowej. Opracowanie Anna Romaniuk

Katarzyna Gardzina-Kubała, Choroba wieku młodzieńczego

Potrzeba maratonu, nie sprintu - z Aleksandrą Dziurosz rozmawia Katarzyna Gardzina-Kubała

Sztuka otwarta czy elitarna - z Joanną Szymajdą rozmawia Jacek Marczyński

Julia Hoczyk, Dziesięć lat z Browarem

Marcin Majchrowski, Krystian Zimerman w Katowicach i w Warszawie

Agnieszka Nowok, Festiwal Otwarcia w Katowicach

Paweł Siechowicz, Kanon XIX/XX: Čiurlionis

Anna Chęcka-Gotkowicz, Filozofia muzyki: Lentezza d'animo

Powrót