Ruch Muzyczny 7/2014

#

Muzyka i polityka. Reżyser w operze cz. 2. Hanna Kulenty


SPIS TREŚCI

Klezmermusik, tłum. Zbigniew Dmitroca - Demian Fanszel

Ucieczka z państwa grozy. O wyjeździe Andrzeja Panufnika z Polski - Danuta Gwizdalanka

Antypolityczność. O III Symfonii Mykietyna - Adam Wiedemann

Zmartwychwstanie Platona - Anna Chęćka-Gotkowicz

Przyjaciele i towarzysze. Rozmowa z Gianmariem Borio oraz Gianluigim Melegą - Ewa Górniak Morgan

Głód kultury i uniwersalna perwersja O Haydnie i Picnic Golgota - Małgorzata Dziewulska

Drzewo barbarzyńców. Wprowadzenie do „Regietheater” - Jacek Marczyński

Polskie przybliżenia. O teatrze Waltera Felsensteina - Małgorzata Komorowska

Opera uboga według Ryszarda Peryta - Tomasz Cyz

Ja tworzę, nie komponuję. Rozmowa z Hanną Kulenty - Tomasz Cyz

Kanon XIX/XX: Ysaÿe - Anna S. Dębowska

Instrumentalne omamy - Beniamin Vogel

Czytelnia w Ruchu - Ivan Hewett

Powrót