Ruch Muzyczny 2/2014

#

Jacek Kaspszyk. Witold Lutosławski. Felieton Andrzeja Wajdy


W numerze m.in.:

O partyturach i szkicach Witolda Lutosławskiego - Aleksandra Bartos

O dyrygowaniu muzyki Lutosławskiego - Marzena Diakun, Agnieszka Duczmal, Jacek Kaspszyk, Andrzej Kosendiak, Marek Moś, Antoni Wit

Trzeba mieć smykałę. O Witoldzie Rowickim – dyrygencie i człowieku - Jacek Marczyński

Z batutą i kamerą. O filmach dokumentalnych o Witoldzie Rowickim - Anna S. Dębowska

Czarna magia dyrygentury. Rozmowa z Jackiem Kaspszykiem - Tomasz Cyz

Cztery rozsądne osoby. Rozmowa z Piotrem Skweresem - Dorota Krzywicka-Kaindel

Nasza duma, nasz wstyd. O Oskarze Kolbergu - Tomasz Nowak

Powrót