Ruch Muzyczny 1/2014

#

Wojciech Kilar 1932-2013


W numerze m.in.:

- Wojciech Kilar (1932-2013): szkic Karoliny Kolinek, rozmowa z Andrzejem Wajdą, niepublikowane zdjęcie Piotra Małeckiego z 2000r., fragmenty recenzji z archiwum RM, okładka: zdjęcie Andrzeja Zborskiego

- punkt: PWM (historia wydawnictwa, szkic programowy obecnego red.  naczelnego Daniela Cichego i rozmowa z poprzednim redaktorem Andrzejem Kosowskim, sonda: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość PWM, m.in.  Jerzy Kornowicz, Danuta Gwizdalanka), cykl zdjęć Juliusza Sokołowskiego w siedzibie PWM w Warszawie

- kontra: fonografia (renesans czarnej płyty, o mp3 i kompresjach)

- rozmowa: Paweł Mykietyn w ogniu pytań Agaty Kwiecińskiej, w obiektywie Jacka Poremby

- recenzje: omówienia premier operowych Mariusza Trelińskiego ("Jolanta/Zamek Sinobrodego" w Warszawie), Krzysztofa Warlikowskiego ("Kobieta bez cienia" w Monachium), Christopha Waltza ("Kawaler srebrnej róży" w Antwerpii), festiwali (m.in. Actus Humanus w Gdańsku), koncertów (prawykonanie Pawła Mykietyna w Łodzi, recital Piotra Anderszewskiego w
Krakowie)

- szkice: o muzyce Aleksandra Skriabina (cykl "Kanon XIX/XX, Tomasz Baranowski), o twórczości Lidii Zielińskiej (Maciej Jabłoński)

- stałe rubryki: felietony Justyny Bargielskiej (o kobietach Beethovena), Adama Suprynowicza (komentarz do rozmowy z Józefem Kańskim w RM 12(22) 2013 o krytyce) i Michała Bristigera (o etyce muzykologa), felieton gościnny Bartka Chacińskiego, wiersz Władysława Chodasiewicza z tłum. Zbigniewa Dmitrocy.

Powrót