Ruch Muzyczny 13/2003

#

Obie kompozycje rozbijają konwencję widowiska operowego – o pierwszej odsłonie „Projektu P” pisze Krzysztof B. Marciniak


SPIS TREŚCI

Krzysztof B. Marciniak Wróżąc z wnętrzności Teatru

VIII Konkurs Moniuszkowski w Warszawie, 11-17 maja
Józef Kański Bez Marii Fołtyn – czy to możliwe?

Piąty Festiwal Tradycji i Awangardy „KODY” w Lublinie, 10-18 maja
Ewa Cichoń Rozkodowanie rytuału

Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, 19-26 maja
Anna Woźniakowska Jubileusz z przedtaktem
Józef Kański Atrakcje w Tarnowie

XX Bydgoski Festiwal Operowy, 27 kwietnia – 12 maja
Piotr Urbański Sztuka wysoka i trochę niższa
Artur Bielecki ‘Traviata’ polsko-koreańska
Witold Paprocki ‘Tosca’ w murach fabrycznych
Gianluigi Mattietti Ogród wspomnień
Jan Topolski Kino/muzyka. Zbliżenia (16): 1:1 = ?
Piotr Witt Chopin w cieniu Rothschilda
Krzysztof Bilica Organy w Rosji * Organomistrzowie w Galicji
Maciej Chiżyński Dobrzyński według Borowicza
Lech Koziński Pociągająca monotonia

Powrót