Ruch Muzyczny 5/2013

#

Władza absolutna, dyktatorska chciała kontrolować wszystko. Świat bez cenzury to wynalazek XX wieku! Represje nie omijały artystów - sprawują władzę dusz, nierzadko są idolami, wzorcem dla mas. Z muzyką dyktatorom szło zwykle najgorzej - trudno przyczepić się do czegoś, co zaczyna się tam, gdzie kończą słowa. Ale przecież opery i pieśni mają teksty, a kompozytor może także innymi środkami wyrazić swe poglądy i postawy. Wielu muzyków uległo, inni się poddali, tym, którzy wyszli cało, pomagała wiara w słuszność swego postępowania. W starciu z komunizmem Zygmunt Mycielski taktownie - arystokrata - łączył odwagę z roztropnością, Sergiusz Słonimski lepiej czuł się w roli mądrego prześmiewcy. Intelektualistę Mycielskiego próbowali rozpracować funkcjonariusze w stopniu plutonowego, Słonimski - po latach gorszych i lepszych - zaznał goryczy w kraju już teoretycznie wolnym; broniąc go, teatr cały poległ w starciu z brutalnymi pogróżkami. Można się dziwić i oburzać, ale najważniejsze - nie tracić wiary w mądrość prawdy i piękna.


SPIS TREŚCI

Tamara Monko-Ejgenberg, Sergiusz Słonimski - kompozytor niepokorny
Danuta Gwizdalanka, Glosy i dygresje do 'teczek' i Dzienników Zygmunta Mycielskiego (3)
Jacek Urbaniak, Sonia Wronkowska, Amatorzy i profesjonaliści
Dorota Szwarcman, Ogniwa 'Łańcucha'
Leszek Bernat, Wewnętrzne pejzaże Debussy'ego
Józef Kański, Wenecki karnawał w Gliwicach
Tomasz Kubikowski, Co zrobić z fabułą?
Tomasz Flasiński, Studenci na odsiecz Brittenowi
Dorota Kozińska, Taki już ten świat oszukańczy
Wolfgang J. Brylla, Modernistyczny prospekt Hansa Poelziga odnaleziony!
Krzysztof Rottermund, Michał Bergson - w cieniu sławy wybitnego filozofa
Agnieszka Nowok, Eklektyczna różnorodność?
Rafał Augustyn, Kochajmy Poulenca
Piotr Urbański, La fęte de la musique
Michał Klubiński, Lutosławski i ponowoczesność
Michał Klubiński, Rytuały perkusyjne

Recenzje
Gianluigi Mattietti: Perkusyjne rytuały
Małgorzata Komorowska: Bacewicz
Stefan Münch: Bizet
Witold Paprocki: Cyprian Bazylik
Maciej Chiżyński: Ginastera, Dworzak, Szostakowicz
Łukasz Kaczmarek: Muzyka polska na klarnet i fortepian
Maciej Chiżyński: Rott
Grzegorz Sobociński: Schubert

Powrót