Ruch Muzyczny 4/2013

#

Uwielbiam duże instrumenty: flet basowy, klarnet kontrabasowy... - Dominik Karski rozmawia z Ewą Szczecińską


SPIS TREŚCI

Proces i fizyczność - z Dominikiem Karskim rozmawia Ewa Szczecińska

Lutosławski 100 lat
Mozaika Lutosławskiego. Koncerty w setną rocznicę urodzin kompozytora (18-26 stycznia)
Agnieszka Topolska, Lutosławski między pokoleniami
Dorota Szwarcman, Lutosławski i Meyer w Dusseldorfie
Piotr Urbański, Parsifal czyli Wszystko?
Gianluigi Mattietti, Triumf eklektyzmu
Rafał Augustyn, Křivánek i Franz walczą z Jaszczurami
Daniel Cichy, Między operą i baletem
Olgierd Pisarenko, Don Carlo w bieli i szarości
Danuta Gwizdalanka, Głosy i dygresje do "teczek" i Dzienników Zygmunta Mycielskiego (2)
Tomasz M. Lerski, Fonografia w powojennej Polsce 1945-49 (2)
Kacper Miklaszewski, Piękna jest muzyka polska 

Powrót