Ruch Muzyczny 3/2013

#

Od "cienia Lutosa" po "ptasie świergoty" - Maciej Jabłoński o rezonansie muzyki Lutosławskiego


Jakże fascynującym zjawiskiem jest odkrywanie. Odkrywanie dla siebie. Ile życia, tyle mamy szans na spotkania z muzyką, której jeszcze nie znamy. Jak wiele jednak wciąż pozostaje do wysłuchania: z jednej strony coraz groźniej piętrzą się nowości (w jakich to bowiem czasach komponowano więcej niż obecnie?), z drugiej - gromadzą się zapomniane, przeoczone, czy po prostu rzadko wykonywane dzieła z bliskiej, dalszej i najdalszej przeszłości. A muzyka - czy tego chcemy, czy nie - dzieje się w czasie, więc też czasu potrzebuje. Aby jednak słuchacze - rozwiązawszy na własny użytek problem czasu - mogli nieznaną czy zapomnianą muzykę odkryć dla siebie, ktoś ją musi odkryć dla nich. W krajach bardziej muzykalnych takie odkrywanie stało się już niemal programową funkcją instytucji koncertowych, teatrów operowych, firm fonograficznych i wydawnictw muzycznych. U nas zajmuje się tym na razie garstka artystów (chwała im za to), a złośliwcy nadal twierdzą, że jeśli utwór jest niewykonywany, to nie bez powodu.

SPIS TREŚCI

Maciej Jabłoński,  Duch Mistrza. Rezonans muzyki Witolda Lutosławskiego w twórczości kompozytorów polskich przełomu XX i XXI wieku 
Danuta Gwizdalanka, Glosy i dygresje do 'teczek' i Dzienników Zygmunta Mycielskiego
Anna Woźniakowska, Klawikord, klawesyn, pianoforte 
Kazimierz Kościukiewicz, Pod znakiem Ernsta i Szymanowskiego
Józef Kański Wilniuk, Żołnierz, artysta
Leszek Bernat, Makbet na giełdzie
Gianluigi Mattietti, Opowieści z raju zmysłów
Monika Pasiecznik, Medytacja nad popkulturą
Tomasz Kubikowski, Einstein i względność czasu 
Stanisław Suchora, Między postromantyzmem a groteską
Mateusz Borkowski, Amerykański Vivaldi 
Anna Siemińska, Gość 'Galerii Osobowości'
Krzysztof Kwiatkowski, Kolory i mistyka natury 
Mateusz Łuczak, Kwiaty dla harfistki
Witold Paprocki, Polak z Kanady 
Anna Woźniakowska, Sinfonietta, Kabara i Lisiecki 
Kazimierz Kościukiewicz, Święty Mikołaj
Dorota Kozińska, Wrocławska Orkiestra Międzynarodowa 
Elżbieta Szczepańska-Lange, Aksamitne wykorzenienie Pawła Kochańskiego 
Ireneusz Janik, Bella mia fiamma... (pali) wstydem Akademię Grammy


Powrót