Teatr Lalek 1-2/2013

#

W ostatnim numerze Teatru lalek


Esej/Essay

Henryk Jurkowski Animizm, animacja, animizacja… / Animism, Animation, Animisation…

Recenzje/Reviews

Marek Waszkiel Baśnie opowiadane lalkami / Tales Told with Puppets

Aleksandra Konopko Nusia, czyli teatr na poważnie / Nusia, or a Theatre in Earnest

Hanna Baltyn Dorosłe dziecko / Grown-up child

Marzenna Wiśniewska Trudne pytania / Difficul Questions

Festiwale/Festivals

Magdalena Foks W pułapce różnorodności / In the Trap of Diversity

Tadeusz Kornaś Żywioł i ład / The Element and Order

Rozmowy/Talks

Teatr syntezy / Synthesis Theatre z Jackiem Malinowskim rozmawia Lucyna Kozień / Lucyna Kozień talks with Jacek Malinowski

Do dyskusji/For Discussion

Marek Waszkiel Lalkarze w odwrocie / Puppeteers Retreating

Publikacje/Publications

Kamil Kopania Samotność w teatrze lalek / Loneliness in the Puppet Theatre

Ze świata/From the World

Marianna Lis Papermoon / Papermoon

Livija Kroflin Ścieżki chorwackiego lalkarstwa / The Pathways of Croatian Puppetry

Prezentacje/Presentation

Kamil Kopania Rara Avis / Rara Avis

Z autorskiej szuflady/From the Author’s Drawer

Wiesław Hejno Czytając Arystotelesa / Reading Aristotle

Powrót