Teatr Lalek 4/2012

#

W ostatnim numerze Teatru lalek


SPIS TREŚCI

Dramaturgia współczesna / Contemporary dramaturgy

Marta Karasińska, Czy teatr (do)goni dramat? | Will the Theatre Catch Up with Drama? 

Halina Waszkiel, Dramaturgia dla teatru lalek | Dramaturgy for the Puppet Theatre 

Dociekanie świata | Investigating the World – z Tadeuszem Pajdałą i Zbigniewem Rudzińskim rozmawia Katarzyna Grajewska / talks with Tadeusz Pajdała and Zbigniew Rudziński 

Pisanie dla teatru / Writing for the theatre

Liliana Bardijewska, Szkiełko i ucho | Magnifying Glass and Ear 

Marta Guśniowska, Pierwszyzna… | First Time Round… 

Robert Jarosz, Kwiatki mutanty | Mutant Blunders 

Malina Prześluga, Młoda, polska, naiwna | Young, Polish, Naive 

Recenzje / Reviews

Kinga Kołacka, O żabce, co nie została królewną | The Frog That Did Not Turn Into a Princess 

Dorota Mrówka, W brzuchu mrocznego świata | In the Belly of a Murky World 

Marta Kuźmiak , Czucie i wiara | Emotion and Faith 

Monika Żmijewska, Kordian niby jest, a jakby go wcale nie było | Kordian – Apparently Here But As If Absent 

Festiwale / Festivals

Marek Waszkiel, Nie tylko o festiwalach | Not Only about Festivals 

Marzenna Wiśniewska, Na skrzydłach wyobraźni | On the Wings of Imagination 

Portrety / Portraits

Henryk Jurkowski, Filolog w teatrze lalek | The Philologist in the Puppet Theatre 

Powrót