Odra 12/2017

#

2Maciej Dymkowski: RACZEJ CIENIE NIŻ BLASKI SPOŁECZNOŚCI KOLEKTYWISTYCZNYCH

  6Viktor Grotowicz: CZY DEMOKRACJA MOŻE ARESZTOWAĆ SIĘ SAMA?

 10Ludwik Komorowski: REFORMA NAUKI – NAUKA REFORMY

 15MATEMATYCY ZE LWOWA I WROCŁAWIA Z Janem Mycielskim rozmawia Janusz Zalewski

 24Krzysztof Uściński: PIŁKARZ – MŁODY BÓG CZY OFIARA PONOWOCZESNOŚCI

 31Paweł Marcinkiewicz: PORUSZENIE PTAKÓW U JOHNA ASHBERY’EGO

 32John Ashbery: WIERSZE

 34Łukasz Musiał: LITERATURA KONTRA HISTORIA LITERATURY

 39Jacek Gutorow: KRYTYCZNY RESET

 47PISANIE W CZASACH PARSZYWEJ POSTPRAWDY Z Wojciechem Kuczokiem rozmawiają Maciej Kostrzewa i Maciej Libich

 52Jürgen Fuchs: WIERSZE

 54Józef Hen: JESTEM SZCZĘŚLIWIE ZAJĘTY

 63Ewa Sonnenberg: LABORATORIUM SŁOWA

 66Marcin Żurek: NARÓD TO JA, DO CHOLERY!

 69Katarzyna Zechenter: WIERSZE

 72Jacek Łukasiewicz: IRENEUSZ

 74Radosław Wiśniewski: NOTATKI Z UNDERGRUNTU ALBO OPCJE

 76Krystyna Kuczyńska: ARTYSTA ŚWIATA NIE ZMIENI

 80Alicja Rekść: GDY WSZYSTKO NIC WARTE, EVVIVA L’ARTE!

 85Rafał Augustyn: AKCENT NA FERMACIE

 92Kuba Armata: CO POSZŁO NIE TAK?

 94Mieczysław Orski: WSPOMINAMY MARKA JODŁOWSKIEGO

 96Jacek Sieradzki: KRÓLOWIE WOJNY

 98Agnieszka Karaś: WOJNY TATUSIA

100Marcin Adamczak: ELEKTRONICZNY DON KICHOTE

102Monika Pasiecznik: ZMYŚLNE MASZYNY

104Wiesław Saniewski: CY CO

106Hubert Klimko-Dobrzaniecki: VEGA SROM LUBI

107Mariusz Urbanek: KORNIK DRUKARZ ATAKUJE, CZYLI POWRÓT ŻUCZKA KOLORADO

109Mirosław Ratajczak: CRANACHOWIE W LUSTRZE REFORMACJI

111Urszula Kozioł: Z POCZEKALNI

    NAD KSIĄŻKAMI

114Jakub Skurtys: W KRAINIE PLEŚNI

116Mieczysław Orski: TRZEBA BYĆ IDIOTĄ, BY TU PRZEŻYĆ

117Radosław Wiśniewski: KUTABUK: NASTĘPNE POKOLENIA

119Marek Olszewski: OD POCZĄTKU

120Cezary Rosiński: PIĘKNA UŁUDA

126W OFICYNIE

127POCZTÓWKI LITERACKIE KAROLA MALISZEWSKIEGO

128SYGNAŁY: NAŚLADOWCY CARAVAGGIA, MUZYKA W KRAKOWIE, REPORTAŻ RADIOWY NA KONKURSACH, ULRICH

139WERNISAŻE

141INFORMACJE, KOMENTARZE

1458 Arkusz: POCZTÓWKI LITERACKIE

Powrót