Literatura na Świecie 11-12/2014

#

Rękopisy Potockiego


Spis treści:

Jan Potocki: Podróż do Holandii podczas rewolucji w roku 1787,
przeł. Maryna Ochab, Julian Ursyn Niemcewicz.

François Rosset: Prezentacja "Podróży do Holandii" Jana Potockiego,
przeł. Maryna Ochab.

Dominique Triaire: Jan Potocki, pisarz i podróżnik,
przeł. Maryna Ochab.

Jan Potocki: Pisma polityczne,
przeł. Tomasz Swoboda.

Dominique Triaire: Pisma polityczne Jana Potockiego,
przeł. Tomasz Swoboda.

Jan Potocki: Korespondencja,
przeł. Tomasz Swoboda.

Tomasz Swoboda: Hrabia, polityka, egzystencja.

Jan Potocki: Rękopis znaleziony w Saragossie [wersja 1810],
przeł. Anna Wasilewska.

Jan Potocki: Rękopis znaleziony w Saragossie [wersja 1804],
przeł. Anna Wasilewska.

Anna Wasilewska: Słowo o przekładzie Rękopisu Potockiego.

François Rosset: Nowy Rękopis – i co?

Yves Citton: Deus est machina. Mechanistyczne uwarunkowania i duchowy determinizm w Rękopisie znalezionym w Saragossie,
przeł. Maryna Ochab.

Marius Warholm Haugen: Autor jako sztukmistrz. Błądzenie i panowanie nad tekstem w Rękopisie znalezionym w Saragossie,
przeł. Hanna Igalson-Tygielska.

Jan Herman: Eksplozja pisania,
przeł. Maryna Ochab.

Luc Fraisse: Opowieści neurotyków w Rękopisie znalezionym w Saragossie,
przeł. Wiesław Kroker.

Anna Wasilewska: Jan Potocki, szaleniec literacki.

Anna Wasilewska: Jan Potocki. Kalendarium życia i twórczości.

Tomasz Swoboda: Queneau na tle.

Karolina Rychter: Gra w kolory.

Jerzy Jarniewicz: Laudacja Przewodniczącego Jury.

Powrót