Literatura na Świecie 5-6/2014

#

Traherne


SPIS TREŚCI

Thomas Traherne, Dziękczynienia za Duszę, przeł. Andrzej Sosnowski

Daick Davis, Traherne – wprowadzenie, przeł. Marcin Szuster

Thomas Traherne, Wiersze, przeł. Zbigniew Machej

Henry Vaughan, Wiersze, przeł. Maciej Froński

Carol L. Marks, Thomas Traherne i platonicy z Cambridge, przeł. Mikołaj Wiśniewski

Thomas Traherne, Centurie rozmyślań, przeł. Andrzej Sosnowski

Thomas Traherne, Wiersze, przeł. Zbigniew Machej

Zbigniew Machej, Promieniowanie Traherne’a

George Herbert, Wiersze, przeł. Maciej Froński

Thomas Traherne, Centurie rozmyślań, przeł. Andrzej Sosnowski

Louis L. Martz, Wyznania na temat Raju, przeł. Szymon Żuchowski

Thomas Traherne, Centurie rozmyślań, przeł. Andrzej Sosnowski

Andrzej Sosnowski, od tłumacza

Denise Inge, Pragnąc tak jak Bóg, przeł. Krystyna Dąbrowska

Ostatnia wola Thomasa Traherne’a (według rejestru spraw spadkowych Sądu w Canterbury), przeł. Marcin Szuster

Rainer Malkowski, Wiersze, przeł. Andrzej Kopacki

Nico Bleutge, Malkowski, przeł. Andrzej Kopacki

László Kemenes Géfin, Anus mirabilis 1977: Gudrun, Elisabeth, Erzsébet, Barbara/Ilona, przeł. Szczepan Woronowicz

Wysiadywanie tekstu. Z László Kemenesem Géfinem rozmawiają Erzsébet Erdélyi i Iván Nobel, przeł. Anna Górecka

Piotr Sommer, Krecia robota

Marcin Rychter, Prawda za plecami

Adam Lipszyc, Kaliban uniwersalny

noty o autorach

Karolina Bartkowiak, Witalizm antytetyczny Harolda Blooma

Marcin Wicha, Współczucie dla przedmiotów

Powrót