Literatura na Świecie 11-12/2013

#

Numer poświęcony Oberiutom


SPIS TREŚCI

Konstantin Waginow Pieśń kozła, przeł. Adam Pomorski
Adam Pomorski Psyche w piekle

Daniił Charms Wiersze, przeł. Adam Pomorski
Michaił Jampolski Okno, przeł. Adam Pomorski
Daniił Charms Wiersze, przeł. Adam Pomorski
Wiaczesław Iwanow „Łapa” i „Ka”. Egipt okresu amarneńskiego u Chrmsa i Chlebnikowa, przeł. Adam Pomorski

Nikołaj Zabłocki Wiersze, przeł. Adam Pomorski
Igor Łoszczyłow O wierszu Nikołaja Zabłockiego „Disciplina clericalis”, przeł. Joanna Bernatowicz
Nikołaj Zabłocki Wiersze, przeł. Adam Pomorski
Igor Łoszczyłow Litera, imię, tekst. O „Królowej much” Nikołaja Zabłockiego, przeł. Joanna Bernatowicz
Nikołaj Zabłocki Historia mojego uwięzienia, przeł. Henryk Chłystowski
Nikołaj Zabłocki Obrazy Dalekiego Wschodu, przeł. Henryk Chłystowski
Leonid Lipawski Studium grozy, przeł. Adam Pomorski
Jakow Druskin Zwiastunowie i ich rozmowy, przeł. Adam Pomorski
Michaił Mejłach „Zwiastunowie i ich rozmowy” Jakowa Druskina, przeł. Adam Pomorski

Andrzej Kopacki Mała typologia wady
Marian Bielecki Rozbijanie scholastycznych mitów

Powrót