Literatura na Świecie 9-10/2013

#

Numer poświęcony Franciszce i Stefanowi Themersonom


SPIS TREŚCI

Stefan Themerson, Non sequitur, przeł. Małgorzata Sady
Justyna Jaworska, Co niesie czarny pudel?
Stefan Themerson, Niemodne alternatywy, przeł. Justyna Fruzińska
Stefan Themerson, W zaklętym kręgu sztuki i nauki, przeł. Michał Lachman
Marcin Giżycki, Poeta ziemi niczyjej
Stefan Themerson, Logika, etykietki i ciało, przeł. Marcin Rychter i Mikołaj Wiśniewski
Marcin Rychter, W stronę czasownika
Nick Wadley, Szkicownik z Cadaquès, przeł. Marcin Szuster

Franciszka Themerson z cyklu „Cadaquès”

Stefan Themerson, Cadaquès, przeł. Marcin Szuster
Agnieszka Taborska, „Początek sytuacji”. Rysunki i obrazy Franciszki Themerson
Stefan Themerson, Cztery krótkie teksty, przeł. Karolina Iwaszkiewicz, Adam Pluszka
Stefan Themerson, Matematyczne biopianole Niebylejakiego, przeł. Michał Kłobukowski
Stefan Themerson, Wydział specjalny (dialog), przeł. Klara Kopcińska
Stefan Themerson, Szesnaście sekund dla duszy, przeł. Małgorzata Sady
Stefan Themerson, O Boże!, przeł. Małgorzata Sady
Mikołaj Wiśniewski, Metoda Schuylera
Adam Lipszyc, Bezdzietna matka ukrytej tradycji

noty o autorach
Copyright Information, Acknowledgments & Photo Credits

Dominika Michalak, “Zwroty” i cała reszta
Marcin Wicha, Popatrz tutaj

Powrót