Seminarium II

II seminarium BIBLIOTEKA NOWA
Nowe koncepcje - nowe biblioteki. Praktyczne przykłady z czterech krajów europejskich.

Odbyło się w Warszawie, 27 października 2015.

Relację z wydarzenia oraz podsumowanie części merytorycznej wraz z prezentacjami wszystkich czterech zagranicznych prelegentek można przeczytać tutaj.

o seminarium
Podczas pierwszego seminarium, wiosną 2015 roku, eksperci z Europy zaprezentowali wizje dotyczące funkcjonowania nowoczesnych bibliotek. Mówili o tym, jak powinna wyglądać idealna biblioteka przyszłości
i w oparciu o jakie narzędzia należy tworzyć strategie jej rozwoju.

Na październikowym seminarium wskazaliśmy, jak ogólnokrajowe koncepcje rozwoju bibliotek wpłynęły na funkcjonowanie konkretnych placówek.
Naszymi prelegentkami były: Sidsel Bech-Petersen, Urban Mediaspace Dokk1 Aarhus (Dania), Marijke Timmerhuis, DOK Delft (Holandia), Laura Norris, Kallio Library Helsinki (Finlandia), Hannelore Vogt,
Öffentliche Stadtbibliothek Köln (Niemcy).

W swoich wystąpieniach wskazywały na misję swoich bibliotek, priorytety działań, sposoby reagowania na zmiany wynikające z nowych potrzeb społecznych, jak też na nowe usługowe funkcje oferowane użytkownikom.

Prelegentki podkreslały, jak w działalność biblioteki włączają się lokalni partnerzy oraz jak biblioteka przygotowuje pracowników na nowe zadania.

fot. B. Kuc / Instytut Książki


Zawsze o krok do przodu! Biblioteki jako centra społeczności i prekursorzy integracji cyfrowej
Hannelore Vogt / Niemcy


Przemiana Biblioteki Głównej w Aarhus w centrum Dokk1.
Sidsel Bech-Petersen / Dania


Kallio Library – dynamiczna stutrzylatka
Laura Norris / Finlandia


DOK 3.0: przymiarki do biblioteki przyszłości w Delft
Marijke Timmerhuis / Holandia