Seminarium III

III seminarium Biblioteka Nowa


Zarządzanie zmianą.

Czyli jak przygotować zespół biblioteki do nowych zadań


Warszawa, 20-21 kwietnia 2016

Narodowy Instytut Audiowizualny

Relację z wydarzenia oraz podsumowanie części merytorycznej wraz z prezentacjami trojga prelegentów można przeczytać tutaj.

o seminarium
Nowoczesna biblioteka publiczna, oprócz funkcji tradycyjnych, powinna pełnić rolę miejsca dostępu do kultury i wiedzy, miejsca spędzania wolnego czasu i aktywizacji społeczności lokalnej. Powinna odpowiadać na potrzeby użytkowników i być przez nich współtworzona. Zmienia się więc rola bibliotekarza. Musi on stać się osobą, która pomaga, inspiruje i umiejętnie słucha użytkowników. Musi nabyć nowe umiejętności i mieć motywację do ich rozwijania. Przed kadrą zarządzającą bibliotekami pojawia się zatem nowe wyzwanie – przygotowanie zespołu na zmiany.

 

Seminarium, na które tym razem zaprosilismy wyłącznie dyrektorów bibliotek publicznych wszystkich szczebli, miało na celu odpowiedzieć na następujące pytania:

- Jak zmienia się przywództwo we współczesnych organizacjach, także w bibliotekach?

- Jak przygotować bibliotekę na zmianę warunków działania i zaszczepić w pracownikach kult otwartości?

- Jakich instrumentów używać do zainicjowania procesu rozwoju pracowników i do jego podtrzymania?

- Jak uczyć bibliotekarzy współpracy z użytkownikami i skutecznego reagowania na nowe potrzeby środowiska?

 

III edycja Biblioteki Nowej trwała dwa dni:

20 kwietnia seminarium dla 130 osób,
21 kwietnia warsztaty dla 30 osób (w podziale na dwie grupy).

 

program seminarium

20 kwietnia 2016


11.00-11.15   Otwarcie seminarium, powitanie gości

Michał Merczyński – dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego
Dariusz Jaworski – dyrektor Instytutu Książki

11.15-11.45   Bibliotekarze w pułapce oczywistości

Tomasz Makowski / Polska

11.45-12.30   Nowe przywództwo w erze sieci i społeczności.

Rafał Mrówka / Polska

12.30-13.15   Przerwa kawowa

13.15-14.00   Zmiana sposobu myślenia w bibliotekach publicznych

Marie Østergård / Dania

14.00-14.45   Zmiana zarządzania w bibliotekach niemieckich. Przykład Biblioteki Miejskiej w Hanowerze

Carola Schelle-Wolff / Niemcy

14.45-15.05   Cyfrowa biblioteka Narodowego Instytutu Audiowizualnego

Agnieszka Słomska, Marta Sztanka / Polska

15.05-15.20   Ceremonia wręczenia EIFL PLIP Innovation Award

dla Larysy Luhowej z Regionalnej Biblioteki dla Dzieci we Lwowie

15.20-16.00   Dyskusja z udziałem prelegentów. Podsumowanie seminariumWystąpienia prelegentów oraz dyskusja były tłumaczone symultanicznie.

prelegenci

Dr Tomasz Makowski

dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, redaktor naczelny czasopism naukowych „Polish Libraries” i „Rocznika Biblioteki Narodowej”, przewodniczący Rady Muzeum Warszawy, przewodniczący Międzyrządowej Podkomisji Polsko-Ukraińskiej ds. Bibliotecznych, współprzewodniczący polskiego Komitetu Narodowego IFLA 2017,

członek m.in.: Komitetu Stałego Sekcji Bibliotek Narodowych IFLA,  Memory of the World National Committee przy UNESCO, Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Rady Archiwalnej, Rady Programowej Biblioteki Śląskiej w Katowicach, członek honorowy Association internationale de bibliophilie i Federacji FIDES.

Dr hab. Rafał Mrówka

profesor w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations. Jest także kierownikiem programu MBA-SGH oraz  kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH. Działa aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma 18 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji menedżerów i kształtowania umiejętności przywódczych oraz budowaniem wizerunku organizacji, osób, produktów.

Marie Østergård

od roku 2001 związania z siecią bibliotek publicznych w Aarhus w Danii. W latach 2005-2016 była odpowiedzialna za realizację projektów Urban Mediaspace Aarhus i Dokk1, które obejmowały budowę nowej głównej biblioteki w Aarhus i rewitalizację otaczającej ją przestrzeni miejskiej. Jednocześnie zajmowała się kwestiami związanymi z biblioteką przyszłości, np. organizując cykle konferencji temu poświęconych pt. „Next Library”. Od 2015 roku zarządza programami aktywizacji społeczności, współpracy i komunikacji w Dokk1.

Carola Schelle-Wolff

od lat dziewięćdziesiątych związana z bibliotekami publicznymi w Hanowerze. W latach 95-03 była dyrektorką biblioteki publicznej we Freiburgu. Od roku 2004 dyrektorka biblioteki publicznej w Hanoverze i szefowa wydziału kultury przy hanowerskim ratuszu.

o warsztatach

Zmiana sposobu myślenia w bibliotekach publicznych

Jak zarządzać przestrzenią biblioteki w nowy sposób? Poprzez ćwiczenia i dyskusje rozważane będą metody i instrumenty, które są niezbędne do zmiany sposobu myślenia o przestrzeni, dużej czy małej, biblioteki. Z pomocą modelu czterech przestrzeni i wskazówek wygenerowanych przez Duńską Agencję Kultury, praca odbywała się na przykladzie konkretnych problemów przy jednoczesnej analizie skuteczności proponowanych rozwiązań.

Potrzeby użytkowników jako impuls do zmian w bibliotekach

Warsztaty i dyskusja na temat "design thinking" tj. innowacyjnego myślenia o bibliotece pod kątem jej użytkowników. "Design thinking" to metoda, która nie wymaga wielkich nakładów pracy i środków, pozwala natomiast spojrzeć inaczej na bibliotekę i związanych z nią ludzi, i dzięki temu wypracować nowe rozwiązania. Celem warsztatów było poznanie podstaw "desgin thinking", ale też opanowanie praktycznych umiejętności pozwalających na wdrożenie tej metody we własnej bibliotece.

 

program warsztatów

21 kwietnia 2016

9.00-9.30   Rejestracja uczestników

9.30-10.00  Wprowadzenie

Elżbieta Kalinowska – zastępca dyrektora ds. merytorycznych Instytutu Książki

10.00-12.30 Grupa A: Zmiana sposobu myślenia w bibliotekach publicznych. Część I

Marie Østergård / Dania

Grupa B: Potrzeby użytkowników jako impuls do zmian w bibliotekach. Część I

Julka Almquist / USA

12.30-13.30 Lunch

13.30-15.00 Grupa A: Zmiana sposobu myślenia w bibliotekach publicznych. Część II

Marie Østergård / Dania

Grupa B: Potrzeby użytkowników jako impuls do zmian w bibliotekach. Część II

Julka Almquist / USA

Wszystkie warsztaty miały zapewnione symultaniczne tłumaczenie.

prowadzący

Marie Østergård

od roku 2001 związania z siecią bibliotek publicznych w Aarhus w Danii. W latach 2005-2016 była odpowiedzialna za realizację projektów Urban Mediaspace Aarhus i Dokk1, które obejmowały budowę nowej głównej biblioteki w Aarhus i rewitalizację otaczającej ją przestrzeni miejskiej. Jednocześnie zajmowała się kwestiami związanymi z biblioteką przyszłości, np. organizując cykle konferencji temu poświęconych pt. „Next Library”. Od 2015 roku zarządza programami aktywizacji społeczności, współpracy i komunikacji w Dokk1.

Julka Almquist

etnografka i wykładowczyni w Art Institute of Chicago. Zajmuje się badaniami w projektowaniu. Pracowała dla IDEO - jednej z czołowych amerykańskich firm designerskich, gdzie w ramach programu fundacji Gatesów zajmowała się nowatorskimi projektami bibliotecznymi w Chicago i Aaarhus. Następnym jej projektem dla bibliotek było przygotowanie manualu The Design Thinking Toolkit for Libraries.

 

do pobrania

program warsztatów


organizatorzy i partnerzy III Biblioteki Nowej