22 stycznia

1729
urodził się Gotthold Ephraim Lessing twórca niemieckiego oświecenia, filozof. Wielki reformator dramatu niemieckiego i jeden z najważniejszych autorów dramatycznych tamtego okresu. Za najwybitniejszy utwór Lessinga uważa się dramat Natan mędrzec.


1849
urodził się August Strinberg, dramaturg, pisarz, poeta szwedzki. Jednen z najwybitniejszych twórców szwedzkich. Twórca Panny Julii, Ojca i Gry snów. Uznawany za prekursora ekspresjonizmu.


1877
urodził się Bolesław Leśmian, jeden z najwybitniejszych poetów polskich XX wieku, eseista. Współzałożyciel i reżyser nowatorskiego Teatru Artystycznego. Jako poeta miał ogromną, fascynującą wyobraźnię, posługiwał się często symbolem, podejmował tematy ontologiczne w lekkiej i lirycznej tonacji, większość wierszy zabarwiał erotycznością. Pisał też studia i szkice filozoficzne oraz tłumaczył Poego.


1921
urodził się Krzysztof Kamil Baczyński, dziś uważany za najwybitniejszego poetę pokolenia Kolumbów. Dużą popularność zyskały jego utwory śpiewane przez E. Demarczyk, z muzyką Z. Koniecznego.