24 stycznia

1732
urodził się Pierre Beaumarchais pisarz francuski, przede wszystkim znany ze swych komedii (m.in. Wesele Figara, Cyrulik sewilski). Komedie o skomplikowanej intrydze dworskiej krytykowały hipokryzję rządzących i wady społeczeństwa. Ich autor sam miał bogate doświadczenie w nawiązywaniu intryg na dworze króla Ludwika XV, uwikłany był w procesy. Jego utwory, traktowane jako libertyńskie, były zakazane przez niektóre dwory europejskie. Adaptacje jego tekstów wielokrotnie wykorzystywane były w literaturze czy muzyce, m.in. posłużyły za libretta do słynnych oper Wolfganga Amadeusza Mozarta (Wesele Figara) i Gioacchino Rossiniego (Cyrulik sewilski).


1934
urodził  się Stanisław Grochowiak, poeta pokolenia "Współczesności", szybko zdobył oszałamiającą "karierę" i niesłusznie szybko ona przygasła. Grochowiak na pewno pozostaje jednym z najświetniejszych poetów ubiegłego stulecia. Debiutował w 1956 r. Balladą rycerską, za najdoskonalsze tomiki uchodzą: Menuet z pogrzebaczem, Rozbieranie do snu. O Grochowiaku mówi się, że jest przedstawicielem turpizmu (Oda do turpistów), poeta sam siebie wolał nazywać "mizeralibistą".


1990
zmarł Damaso Alonso, hiszpański filolog, poeta, krytyk i historyk literatury. Znany wykładowca hiszpańskiego na uniwersytetach w Oxfordzie i Cambridge. Autor prac o poezji hiszpańskiej oraz wierszy nawiązujących do baroku.