26 maja

1976
zmarł Martin Heidegger filozof niemiecki. Uczeń Edmunda Husserla i Heinricha Rickerta. Podjął się rozwinięcia egzystencjalizmu, zainicjowanego przez S. Kierkegaarda. Przeszedł w swoich poglądach od fenomenologii do egzystencjalizmu, zajmując się analizą sensu bytu. Dziełem, w którym zawarł swoje poglądy, jest Byt i czas.