21 października

1772
urodził się Samuel Taylor Coleridge angielski poeta, krytyk i filozof. Poeta tzw. Szkoły Jezior (Lake School). Jego wydany wspólnie z W. Wordsworthem tom Lyrical Ballads (1798) stał się manifestem angielskiego romantyzmu. Liryki i poematy Coleridge'a cechuje baśniowa fantastyka, wizyjność, symbolika o podłożu mistycznym. Zwolennik idealistycznej filozofii niemieckiej (głównie I. Kanta i F. Schellinga), pierwszy w literaturze angielskiej dążył do oparcia krytyki literackiej na podstawach filozoficznych. Budował teorię poezji, zajmował się zwłaszcza znaczeniem procesu twórczego (Biographia Literaria 1817). Zmarł w roku 1834.


1790
urodził się francuski poeta Alphonse de Lamartine, jeden z twórców francuskiego romantyzmu. Dużą popularność przyniosła mu apologia żyrondystów Histoire des Girondins (t. 1–8 1847), w której wystąpił jako rzecznik liberalizmu. Pierwszy zbiór liryków Lamartine'a Méditations poétiques (1820) - zapowiedź poezji wyrażającej najgłębsze uczucia twórcy, odznacza się niezwykłą melodyjnością i rytmiką wiersza. Do głównych utworów należy zbiór Harmonies poétiques et religieuses (t. 1–2 1830), przesycony atmosferą mistyczno-religijną, podobnie jak poematy Jocelyn (1836) i La chute d'un ange (1838) - 2 części planowanej epopei na temat losu człowieka. Zmarł w roku 1869.


1931
zmarł austriacki dramatopisarz i nowelista Arthur Schnitzler, pseud. Anatol. Urodził się w roku 1862. Z zawodu był lekarzem. Jeden z głównych przedstawicieli impresjonizmu w literaturze europejskiej. Mistrz analizy psychologicznej, inspirowanej przez freudyzm, głównie w nowelach, często zbliżonych formą do monodramu, oddających sugestywnie atmosferę schyłku monarchii austro-węgierskiej. Pisał również jednoaktówki, dramaty, zbiory aforyzmów i eseje.


1969
zmarł pisarz amerykański Jack Kerouac, właśc. John Kerouac. Urodził się  w roku 1922. Piewca swobody i spontaniczności, zarówno w życiu, jak i w literaturze, dociekliwy obserwator powojennej rzeczywistości amerykańskiej, zdobył rozgłos powieścią W drodze (1957), uznaną za manifest pokolenia amerykańskich Beatników. Ponadto pisał powieści (Włóczędzy Dharmy (1958), Podziemni (1958), Lonesome Traveller (1960), Desolation Angels (1965)) i zbiory wierszy.