15 stycznia

1622
urodził się Molière właśc. Jean Baptiste Pocquelin, komedipisarz i aktor francuski. Autor m.in.: Don Juana, Świętoszka, Skąpca, Mieszczanina szlachcicem. Niezrównany obserwator charakterów, bez litości wyśmiewał ludzkie przywary i przejawy hipokryzji. W Polsce znany jest w mistrzowskich przekładach Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Molier zmarł w szczególnych okolicznościach: na scenie, grając tytułową rolę w sztuce...Chory z urojenia.


1791
Premiera dramatu Powrót posła J.U. Niemcewicza. W gorącej atmosferze, towarzyszącej pracom Sejmu Czteroletniego (1788-1792), sztuka wywarła wielkie wrażenie i była szeroko komentowana.


1850
urodził się Michail Eminescu, najwybitniejszy poeta rumuński. Wywarł ogromny wpływ na rozwój poezji rumuńskiej i rozbudzenie świadomości narodowej. Zmarł jako pacjent zakładu psychiatrycznego.


1869
urodził się Stanisław Wyspiański, malarz, grafik, poeta i dramaturg. Studiował malarstwo na krakowskiej ASP pod kierunkiem Jana Matejki oraz literaturę, historię i historię sztuki na UJ. Był twórcą świetnych pasteli, projektów witraży i polichromii, przedmiotów codziennego użytku (meble), kostiumów i dekoracji teatralnych, grafiki do młodopolskiego czasopisma „Życie”, a także wizjonerskich, rozliczeniowych sztuk scenicznych. Nowe widzenie historii w dramatach Wyspiańskiego i jego nowatorskie rozwiązania inscenizacyjne stanowią istotny przełom w historii teatru polskiego. Artysta odwoływał się w nich do narodowych mitów, stworzył własną poetykę obrazowania rzeczywistości historycznej, która na stałe weszła do zasobu języka polskiego. Jego nadal aktualna twórczość dramatyczna jest wciąż analizowana i na nowo odczytywana w kolejnych inscenizacjach. Najważniejsze jego dramaty to: Warszawianka (1898), Wesele (1901), Wyzwolenie (1903), Noc listopadowa (1904), Akropolis (1904). Zajmował się również poezją oraz publicystyką teorii teatru.


1891
urodził się Osip Mandelsztam, poeta rosyjski. Obok N. Gumilowa i A. Achmatowej, główny przedstawiciel akmeizmu, realistycznej poezji będącej pochwałą piękna świata. Wielokrotnie prześladowany przez komunistyczny reżim stalinowski, dwukrotnie aresztowany na podstawie fałszywych oskarżeń, kilkakrotnie więziony, zmarł w obozie pracy.


1934
zmarł Herman Bahr, wybitny pisarz i krytyk austriacki przełomu XIX i XX wieku, teoretyk modernizmu, uważany za twórcę tego terminu. Jako krytyk zasłynął tekstami o wiedeńskich poetach i malarzach (m.in. A. Schnitzlerze, G. Klimcie) oraz ekspresjonistach niemieckich.