2 stycznia

17 roku
zmarł Liwiusz Titus Livius; historyk rzymski, najwybitniejszy przedstawiciel prozy epoki augustowskiej; autor Dziejów Rzymu od założenia miasta. Jego dzieło wywarło duży wpływ na renesansową twórczość historyków, w tym też na polskie zapisy kronikarskie Jana Długosza.


1752
urodził się Franciszek Zabłocki, poeta, komediopisarz, autor Fircyka w zalotach, Sarmatyzmu.


1910
urodził się Ulrich Becher, pisarz niemiecki; działacz antyfaszystowski; autor m.in. powieści Polowanie na świstaki, noweli Błądzić jest rzeczą ludzką.


1922
urodził się Konstanty Jeleński, eseista, krytyk, tłumacz. Od 1939 roku przebywał na Zachodzie. Pisał m.in. dla paryskiej Kultury, uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich humanistów XX wieku.