7 października

1849
zmarł Edgar Allan Poe amerykański poeta, nowelista i krytyk literacki. Twórca prozy detektywistycznej. W literaturze amerykańskiej zajął miejsce wybitne, choć odosobnione, bliższe europejskiemu romantyzmowi i prekursorskie wobec symbolizmu, którego przedstawiciele stali się jego właściwymi odkrywcami i naśladowcami. Uprawiał lirykę posępnych wyznań i refleksji, łączącą poetykę symbolicznej wizji i niedopowiedzeń z kunsztowną instrumentacją rytmiczno-dźwiękową (np. słynny Kruk 1845), której wyznaczał ważne miejsce w swych koncepcjach estetycznych (poezja jako „rytmiczne tworzenie piękna”). Silny wpływ na literaturę światową wywarła jego nowelistyka, mistrzowska w cieniowaniu nastrojów niesamowitej fantastyki i grozy (np. Zagłada domu Usherów 1839), a także w precyzyjnym konstruowaniu zagadkowej intrygi sensacyjno-detektywistycznej (Zabójstwo przy rue Morgue 1841, Złoty żuk 1843).


1935
urodził się Thomas Keneally, pisarz australijski. Autor głównie powieści historycznych, w których kreślił obraz stosunków między osadniczą a tubylczą ludnością Australii (Bring Larks and Heroes 1967). Jako jeden z nielicznych pisarzy australijskich sięga do dziejów Europy: Krwi czerwona, siostro Różo... (1974), Gossip from the Forest (1975) — o negocjacjach rozbrojeniowych po I wojnie światowej, Season in Purgatory (1976) — o partyzantce Tity w Jugosławii, Lista Schindlera (1982, ekranizacja S. Spielberga 1993).


2004
austriacka pisarka Elfride Jelinek otrzymała Literacką Nagrodę Nobla. Znana w Polsce z zekranizowanej w 2001 roku powieści Pianistka. Urodzona w Styrii (Austria) w 1946 roku, jest żarliwą intelektualistką, sławnym dramaturgiem i popularną pisarką. Należy do szkoły wielkich polemistów i mizantropów, takich jak Karl Kraus czy Thomas Bernhard. Poza The Piano Teacher opublikowała we Francji trzy inne powieści (Les Exclus, Lust, Les Amantes), co potwierdziło jej pozycję jako jednej z głównych pisarek jej generacji.