Program dotacyjny

Program Dyskusyjne Kluby Książki jest realizowany w formie programu dotacyjnego dla wojewódzkich bibliotek publicznych.

Strategicznymi celami programu są: promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz zachęcanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie i popularyzacji idei DKK w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ruch.

Termin składania wniosków w programie dotacyjnym "Dyskusyjne Kluby Książki 2017" upłynął 30 listopada 2016 roku.

Kontakt
Dariusz Kawa
tel. 514 789 013,
e-mail: d.kawa[at]instytutksiazki.pl

Pliki do pobrania
Dyskusyjne Kluby Książki 2017 – regulamin
Dyskusyjne Kluby Książki 2017  formularz wniosku
Dyskusyjne Kluby Książki 2017 wyniki programu dotacyjnego
Dyskusyjne Kluby Książki 2017 – wzór umowy (PDF), (DOC)
Dyskusyjne Kluby Książki 2017formularz sprawozdania merytorycznego z wykonania zadania (PDF), (DOC)
Dyskusyjne Kluby Książki 2017 – formularz raportu z wykonania zadania wraz ze sprawozdaniem finansowym (PDF), (DOC)