13 grudnia

1797
urodził się Heinrich Heine wybitny poeta niemiecki, należał do formacji romantyków. Swą wysoką pozycję zawdzięcza poezji lirycznej: Księgi pieśni (1827, wyd. pol. 1880). Robert Schumann i Franz Schubert stworzyli muzykę do wielu jego utworów. Od 1830 Heinrich Heine przebywa na emigracji w Paryżu. Jego twórczość uległa upolitycznieniu i znacznemu sformalizowaniu. Ostro krytykował niemiecką myśl intelektualną i literaturę.


1901
zmarł Chomin Nakae, właśc. Nakae Tokusuke, japoński pisarz, popularyzator filozofii Rousseau w swoim kraju. Pisał popularne książki o charakterze publicystyczno-społecznym. Studiował we Francji, po powrocie założył w Japonii szkołę języka francuskiego, od 1881 wydawał wpływowy dziennik Toyo jiyu shimbu, propagujący zachodnią cywilizację i jej demokratyczne idee.


1995
zmarła Marta Fik, krytyk teatru i historyk powojennej kultury polskiej, była profesorem Instytutu Sztuki PAN, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz krakowskiej i warszawskiej PWST. Wydała m.in. tomy: Reżyser ma pomysły, Sezony teatralne, Przeciw czyli za; pisała również syntezy badawcze, np. Kultura polska po Jałcie 1944-1981, Kultura marcowa, Autorytecie wróć?.