Kubek z jednym uchem

Jan Twardowski
Kubek z jednym uchem
 • Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej
  Warszawa 1998
  Wybór i opracowanie Aleksandra Iwanowska
  Ilustracje dzieci
  132 strony
  ISBN 83-87802-0304

Tom krótkich gawęd, homilii, przypowieści, modlitw i wierszy lubianego księdza-poety. Bohaterami utworów są nie tylko dzieci i podobni do nich dobrocią serca dorośli, wyjątkowe postacie (Matka Teresa), lecz także anioły, zwierzęta, rośliny, przedmioty, święci (m.in. Św. Mikołaj, symbol dzieciństwa); przede wszystkim jednak - Bóg, Jezus i Jego Matka. Mowa zaś o zdarzeniach z Biblii, ale przeważnie współczesnych - związanych z życiem Kościoła i zwykłych codziennych - które można z tamtymi konfrontować. Zbiorek, jak zwykle u Twardowskiego, jest pełen czułości, smutno-pogodnej zadumy nad światem, są w nim też delikatne refleksje o śmierci.

W niebie nie ma komputerów
postęp nie popędza - wszystko po staremu
ta sama kapliczka serca.
(Po staremu)