Chodzi o to, czy wiesz co to zwierzęta?

Marcin Brykczyński
Chodzi o to, czy wiesz co to zwierzęta?
 • Ilustracje i projekt graficzny: Agnieszka Antoniewicz
  Nasza Księgarnia
  Warszawa 2014
  200 × 280
  28 stron
  ISBN: 978-83-10-12620-7

Świetnie pomyślana i zaprojektowana książka dla najmłodszych dzieci, która w dużym formacie na pełnych rozkładówkach sztywnych kartek zawiera naprzemiennie zagadki, wierszyki i zadania związane z różnymi gatunkami zwierząt domowych i hodowlanych. Stronice z wierszykami i zagadkami utrzymane zostały w jednakowej, bardzo plastycznie i barwnie rozbudowanej konwencji. Wypełnione są wieloma postaciami zwierząt oddanych w świetnym formalnie stylu realistyczno-groteskowym i z ich bardzo adekwatnym kontekstem. Stronice z zaprojektowanymi ćwiczeniami na spostrzegawczość redukują barwy do bieli i czerni, by jak najlepiej pełnić swą funkcję. Książka ma olbrzymi walor edukacyjny, zawiera bowiem doskonale wypracowane reprezentacje najbliższych człowiekowi zwierząt, pomagające w poznawaniu świata przez małe dziecko. W wielokrotnym użyciu może stać się kulturowo ważnym środkiem w alfabetyzacji wizualnej i nabywaniu kompetencji językowych.

Nominacja w kategorii graficznej PS IBBY KSIĄŻKA ROKU 2014

                                 Małgorzata Cackowska