Kim jest wujek Tomek?

Marta Tomaszewska
  • Nasza Księgarnia
    Warszawa 1997
    ISBN 83-10-10078-7
    156 stron

Realistyczno-przygodowo-sensacyjna powieść dla dziesięciolatków, dziejąca się w Warszawie końca lat 80. - przełomu ustrojowego i gospodarczego. Jej bohaterami jest czwórka dzieci, mówiąca papuga, roztargniony naukowiec, kilku egzotycznych nieznajomych i spiritus movens wszystkich działań: zagadkowy, nieobecny wujek Tomek, objawiający się pod koniec książki. Ważną rolę grają tu też fragmenty Warszawy, przede wszystkim te stare i ukryte: tajemnicze rudery, strychy przerobione na mieszkania, gołębniki. Dziwne zdarzenia mieszają się tu z codziennością, tak że rzeczywistość nabiera cech fantastycznych.