Kiedy słychać ptaki

Emilia Waśniowska
  • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
    Poznań 1998
    ISBN 83-903353-2-8
    Ilustracje Elżbieta Krygowska-Butlewska
    40 stron

Tomik, którego bohaterką jest przyroda, wyróżnia się ściszonym, refleksyjnym liryzmem i delikatnością w dialogu ze światem. Metaforyka przybiera często wymiar religijny, czerpie także z obrazowania i wrażliwości ludowej. Autorka pisze o polnych kwiatach, popularnych owocach i swojskich drzewach, przydając im wartości uniwersalnych; zatrzymuje się nad pospolitymi na pozór zjawiskami przyrody, wydobywając ich niezwykłość i piękno. Na szczególne podkreślenie zasługują oryginalne ilustracje Elżbiety Krygowskiej-Butlewskiej.


Fragment

Jabłko - owocu rajski,
jabłko - w królewskiej dłoni,
jabłko - złociste z bajki,
jabłko - z wiejskiej jabłoni

(Jabłko)