Zielony i Nikt

Małgorzata Strzałkowska
Zielony i Nikt
 • Ilustracje Piotr Fąfrowicz
  Oprac. graf. Ewa Stiasny
  Bajka
  24 strony
  205x285
  ISBN 978-83-61824-13-8
  8+

Ta prosta opowieść o Nikim, który żyje na dnie wyschniętej studni póki nie spotka kogoś, kto ukaże mu świat i… jego samego, jest w istocie baśnią filozoficzną, poruszającą się w obszarze archetypów obecnych od zarania dziejów w każdym umyśle. Platońskie cienie w jaskini, spotkanie i dialog ucznia z nauczycielem, przejście od pierwotnego stanu niebytu do świadomości siebie – wszystko jest obecne w tym krótkim tekście kierowanym do czytelników małych i dużych. Baśń dotyka ważnych, bo przynależnych sferze indywidualnej człowieka, wartości etycznych. Uzmysławia, jak ważna jest odwaga w przekraczaniu samego siebie i swoich możliwości oraz stawianie czoła Nieznanemu.  
Wysmakowana proza, idealnie harmonizująca z nastrojowymi, poruszającymi ilustracjami.

Wyróżnienie literackie 2009

Nominacja graficzna 2009