Jestem miasto. Warszawa

Aleksandra Szkoda
Jestem miasto. Warszawa
 • Ilustracje Marianna Oklejak
  Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca Press
  Warszawa 2012
  ISBN: 978-83-62676-16-3
  16 stron
  270x320
  książka kartonowa

Tytuł sugeruje, i słusznie, że jest to książka napisana przez piękne dumne miasto, że to opowieść o ważnych sprawach i wydarzeniach, które rozegrały się w konkretnej przestrzeni, za sprawą konkretnych ludzi. Osobista opowieść skierowana do dzieci w formie książki obrazkowej, dająca nieograniczone możliwości dorosłemu pośrednikowi. Zagęszczony, dynamiczny, malarski charakter narracji, zastosowanie perspektywy z lotu ptaka przywodzą na myśl cykle obrazów Warszawa czy Podróże autostopem Edwarda Dwurnika. Wybrany przez ilustratorkę zabieg artystyczny obronił się w nowej interpretacji. Użyty w książce prosty sposób przekazu, bliski pismu obrazkowemu, pozwala śledzić wielowątkowe historie rozgrywające się na dużej powierzchni rozłożonych kart książki. Rysunkowa dwuwymiarowość sugestywnie wchodzi w przestrzeń wyobraźni, rozczłonkowane historyjki scalają się – powoli wyrasta przed naszymi oczami coraz większe, wspaniałe miasto. Spektakl historii. Następujące po sobie rozdziały książki – kolejne wybrane obrazy – wyodrębnione zostały odmienną kolorystyką i zaakcentowane obecnością rysunkowej scenografii łatwo rozpoznawalnych obiektów architektonicznych. Wielowątkowa akcja rozgrywa się w każdym zakątku miasta, lecz wspólna wszystkim kartom topografia pozwala prześledzić proces przemian, porównać z obejrzaną bądź przeczytaną już kartą dziejów. Ważne wydarzenia, skostniałe i nieczytelne w podręcznikowym przekazie, tutaj ożywają, pokazane jako efekt aktywności, zwykłej ludzkiej codzienności, tak odmiennej w każdej epoce.
Książka obrazkowa z założenia jest samodzielną kreacją ilustratorki. Artystka przyjęła charakterystyczny kod rysunkowy dla komunikowania się z czytelnikiem. Dzięki spójnej narracji graficznej poszczególne obrazy możliwe są do odbioru w skali mikro i makro. Mnogość opowieści, zgodnie z zasadą horror vacui, buduje narastające napięcie. Postacie konkretnych bohaterów zostały potraktowane z dosłownością niezbędną do przyswojenia faktów przez dziecko. Wplecione anegdotki, powiedzonka, identyfikacja miejsc wpisane w obrazy miękkim, kaligraficznym pismem, wzbogacają klimat bezpośredniego przekazu. Jurorki (pochodzące z Gdańska, Lublina i Wrocławia) uwierzyły, że historie zilustrowane w książce opowiedziało samo miasto. Warszawa. K.R.

- PS IBBY

NAGRODA GRAFICZNA ZA KSIĄŻKĘ OBRAZKOWĄ 2012