Zrozumieć swój czas

Teresa Walas
Zrozumieć swój czas
  • Wydawnictwo Literackie
    Kraków 2003
    125 x 200
    294 strony
    ISBN 83-08-03465-9

Co odzyskana po roku 1989 wolność dała kulturze, a co kultura wolności? Jak wypada ten bilans? Zyskaliśmy wolność słowa, ale słowo stało się towarem na rynku dóbr i idei. Intelektualiści i artyści stracili swój strach, ale też stracili poczucie ważności swej pracy. Ta ostatnia sprawa, to może wątek najbardziej trapiący Teresę Walas, autorkę książki Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie.
Dlaczego w Polsce nastąpił rozpad „wspólnoty dyskursywnej”? – pyta Walas. Dlaczego trudno stworzyć atrakcyjną wspólnotę kultury, jaką kiedyś w tej części Europy proponował komunizm dając kiedyś wizję człowieka przezwyciężającego naturę i siebie, przywracającego sens historycznemu czasowi? Brak takiej wizji – powiada Walas - jest nie tylko efektem zaniechania prób intelektualnego i politycznego rozliczenia się z przeszłością, czy myślenia niechętnego promowaniu całościowych wizji kultury, na przykład operowania kategorią kultury „narodowej” . Wina leży również po stronie intelektualistów i artystów, którzy wydziedziczeni z dotychczasowych ról obrońców zagrożonych wartości, zbyt skwapliwie weszli w alians ze specjalistami od marketingu kultury.
Książka Teresy Walas, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest ważną próbą diagnozy języka publicznej debaty toczącej się dzisiaj w Polsce.

-
Marek Zaleski

Teresa Walas – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitna znawczyni zagadnień teorii literatury i kultury, a zarazem aktywny krytyk.