Węzeł Gordyjski

Zbigniew Herbert
Węzeł Gordyjski
  • Biblioteka "Więzi"
    Warszawa 2001
    140 x 215
    824 strony
    ISBN 83-88032-44-5

W tym obszernym, liczącym ponad osiemset stron tomie zebrano drukowane w latach 1948-1998 w prasie polskiej teksty eseistyczne i publicystyczne Zbigniewa Herberta, które nie zostały włączone przez pisarza do wydanych za jego życia, ani nie weszły do opublikowanych pośmiertnie zbiorów. Wydawcy udało się dotrzeć do wielu interesujących, a zapomnianych tekstów pisanych przez Herberta i ogłaszanych w latach pięćdziesiątych pod pseudonimami. Całość zgromadzonego materiału podzielono na pięć części, w każdej z nich teksty układając chronologicznie, według kolejności ich publikowania. W części pierwszej pomieszczono prozę artystyczną, eseje i wypowiedzi o sztuce poetyckiej; w części drugiej - omówienia wystaw plastycznych, rozmowy z malarzami, wspomnienia o artystach. W części trzeciej znalazły się refleksje z lektur Herberta oraz teksty dotyczące życia literackiego. Część czwarta zawiera recenzje teatralne, w zgromadzonych zaś w części piątej variach dominują wypowiedzi publicystyczne Herberta na tematy historyczne, społeczne i polityczne. Wszystkie zebrane teksty ukazują bogactwo rodzajów wypowiedzi Herberta, od prozy poetyckiej, opowiadania, eseju do portretu literackiego, reportażu, szkicu krytycznego czy felietonu. Dowodzą, że Herbert świetnie czuł się w formach krótkich - zwięzłych szkicach, notach, że był mistrzem miniatury.