Wolność i współczucie

Piotr Szewc
  • Wydawnictwo Literackie
    Kraków 2002
    123 x 197
    216 stron
    ISBN 83-08-03229-X

Piotr Szewc znajduje łatwo sferę wspólnych tematów w rozmowach z piszącymi. Rozproszone w czasopismach wywiady, mówią nieco inaczej niż teksty zebrane w jednym tomie. Tu przestają być zapisem jednorazowej rozmowy przeprowadzonej w określonym miejscu i czasie - włączone w drugi poziom dialogu (odbiór czytelnika książki) i drugi wymiar problematyki ( sprawy ważne dla współczesnej literatury i kultury) - znaczą głębiej i szerzej. Te znaczenia budują razem z Piotrem Szewcem: Stanisław Barańczak, Paweł Hertz, Julia Hartwig. Michał Głowiński, Urszula Kozioł, Zygmunt Kubiak, Jacek Łukasiewicz, Wiesław Myśliwski, Kazimierz Orłoś, Marek Nowakowski, Jarosław Marek Rymkiewicz i Adrianna Szymańska.