Wielebni. Piękny widok

Sławomir Mrożek
Wielebni. Piękny widok
  • Noir sur Blanc
    Warszawa 2000
    124 x 172
    339 stron
    ISBN 83-86743-54-9

Dwie nowe sztuki Sławomira Mrożka. Wieńczą one jego dorobek dramaturgiczny dwudziestego stulecia. Wielebnych (1996) napisał autor na krótko przed powrotem do Krakowa. Do prowincjonalnego miasteczka w Nowej Anglii przybywa wielebny Ryszard Bloom. Wkrótce okazuje się, że nie on jeden ubiega się o stanowisko proboszcza. Drugim kandydatem, a właściwie kandydatką jest... kobieta - wielebna Gloria Burton, podczas gdy wielebny Ryszard Bloom jest przechrzczonym Żydem. Ostatecznego wyboru ma dokonać zblazowana i rozerotyzowana Rada Parafialna. Nie kryją, że ani ksiądz-Żyd, ani ksiądz-kobieta nie są kandydatami ich marzeń... Piękny widok, został napisany już w Polsce, w 1998 roku. Postaci teatru mrożkowskiego próbują tu sprostać alienacji - narodowościowej, religijnej, politycznej, płciowej; wzbudzając czasem wesołość, czasem niepokój, próbują znaleźć swoje miejsce we wrogim i pełnym zagrożeń świecie.

"Mrożek jak zwykle fascynuje hipnotycznym dialogiem, wciąż elegancko kolebiącym się na krawędzi realności i nieprawdopodobieństwa."

- Paweł Głowacki