Walka Jakuba z aniołem

Elżbieta Kiślak
  • Prószyński i S-ka
    Warszawa 2001
    162 x 232
    432 strony
    ISBN 83-7255-153-7

Walka Jakuba z aniołem należy do najcenniejszych książek o twórczości Czesława Miłosza. Żywy i pełen językowej inwencji esej opowiada o literackich i pozaliterackich spotkaniach i potyczkach noblisty z romantyzmem, o dyskusjach i polemikach poety z polską kulturą i jej najbardziej znaczącym dziedzictwem. Znaleźć ty można między innymi odpowiedzi na pytania o stosunek Miłosza do wielkich polskich poetów romantycznych, dlaczego nie lubi Juliusza Słowackiego, za co kocha Adama Mickiewicza, jak uczono go romantyzmu w szkole, dlaczego krytycznie oceniał Powstanie Warszawskie, co drażniło go w młodzieżowej rewolcie lat sześćdziesiątych.

Elżbieta Kiślak, pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN, zajmuje się przede wszystkim literaturą romantyzmu.