U progu Zagłady

Tomasz Szarota
U progu Zagłady
  • Wydawnictwo Sic!
    Warszawa 2000
    A5
    320 stron
    ISBN 83-86056-74-6

Oparte o niebadane dotąd źródła, pierwsze w światowym piśmiennictwie komparatystyczne ujęcie tematu zajść antyżydowskich i pogromów, jakich widownią stały się okupowane przez Trzecią Rzeszę - Warszawa, Paryż, Amsterdam, Antwerpia i Kowno, i których bezpośrednimi wykonawcami była ludność okupowanych krajów. O wydarzeniach tych autor zgromadził niewykorzystane dotąd, często rewelacyjne materiały źródłowe. Książka wnosi bezcenne ustalenia do historii antysemityzmu, kolaboracji i Holocaustu.

Książka nominowana do nagrody literackiej NIKE'2001

Tomasz Szarota (ur. 1940) jest historykiem dziejów II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej.