To ty jesteś Daniel

Hanna Krall
To ty jesteś Daniel
  • Wydawnictwo a5
    Kraków 2001
    125 x 195
    112 stron
    ISBN 83-85568-51-4

To ty jesteś Daniel jest naturalną kontynuacją wcześniejszych książek autorki Zdążyć przed Panem Bogiem. Podobnie jak w Dowodach na istnienie, także i tutaj opowiada Hanna Krall o konkretnych ludziach, Żydach, Polakach i Niemcach, doświadczonych przez los i historię. I jak zawsze, opowiadając skomplikowane historie swoich bohaterów językiem maksymalnie oszczędnym i skupionym, dyskretnie dotyka spraw ostatecznych. Najnowsza książka Krall różni się od poprzednich przez to, że można ją czytać jako dziennik pisarza, powściągliwy - a przez to poruszający tym bardziej.